-->

Trending

[Travel News] เราเที่ยวด้วยกัน กระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้มากน้อยแค่ไหนหลังจากโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" เปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์วันแรกไปเมื่อ 18 กรกฎาคม 2563 โดยให้สิทธิสำรองห้องพักมากถึง 5 ล้านสิทธิ (สูงสุด 5 สิทธิ ต่อ 1 คน) หรือคาดการณ์ว่า จะมีผู้ใช้สิทธิ์มากถึง 1 ล้านราย

ณ วันนี้ ผ่านมาแล้วเกือบ 3 สัปดาห์ มีผู้มาใช้สิทธิเพียง 400,000 สิทธิ คิดเป็น 8% ของจำนวนสิทธิทั้งหมด นับจากวันนี้ ก็เหลือเวลาอีก 2 เดือนกับอีก 3 สัปดาห์ ก่อนที่จะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 

ผมก็ได้แต่หวังว่า คนไทยจะกล้าออกมาจับจ่ายใช้สอยด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นกว่านั้น มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้ ทำให้ได้ท่องเที่ยวในราคาที่ถูกมากจริงๆ แถมยังเป็นการช่วยเหลือคนไทยอื่นๆที่ทำงานภาคการท่องเที่ยวด้วย 

Post a Comment

Previous Post Next Post