-->

Trending

[Travel News] เราเที่ยวด้วยกัน เพิ่มสิทธิ อะไรบ้าง มีผลเมื่อไหร่

 


เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่ประชุม ครม. มีมติ ปรับปรุง

โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" 

เริ่มใช้ 1 กันยายน 2563ส่วนลดที่พัก 40%

จากเดิมให้จำนวน 5 ห้อง ต่อ คน เพิ่มเป็น 10 ห้องต่อคนเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน

จากเดิมให้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท เพิ่มเป็นสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท


โดยระยะเวลาใช้สิทธิยังคงสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เช่นเดิม


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" 


Hash tag : #เราเที่ยวด้วยกัน #ส่วนลดที่พัก #เงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน

Post a Comment

Previous Post Next Post