-->

Trending

[Travel News] อัตราการเข้าพักโรงแรมในสเปน ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2563

 สเปนเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เศรษฐกิจพึ่งพาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีขนาดมากถึง 12.4% ของ GDP  มีนักท่องเที่ยวต่อปีสูงถึง 83.7 ล้านราย สร้างเม็ดเงินหมุนเวียน 92,278 ล้านยูโร และยืน 2 ในประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนสูงที่สุดในโลก โดยประเทศไทยยืนอยู่อันดับที่ 9 ของโลก ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยว 39.7 ล้านคน

วันนี้หน่วยงานสถิติแห่งชาติของสเปน มีการประกาศตัวเลขที่น่าสนใจของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

ทำไมสเปนจึงน่าสนใจ


อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในสเปนนั้นค่อนข้างต่างกับประเทศไทย เนื่องจากนักท่องเที่ยวหลักของสเปนจะอยู่ในกลุ่มสหภาพยุโรป แตกต่างจากไทยที่ต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวจากจีนเป็นหลัก ตัวเลขการท่องเที่ยวในสเปนจึงสามารถสะท้อนความสำคัญของการท่องเที่ยวในภูมิภาคได้เป็นอย่างดี หากไทยต้องการจะยืน 1 ด้านการท่องเที่ยว กลุ่มนักท่องเที่ยวหลักไม่ควรเป็นเพียงนักท่องเที่ยวจากจีน หากแต่ควรทำการตลาดถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอย่างสิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนามและพม่าด้วยเช่นกัน


ตัวเลขการท่องเที่ยวในสเปนเป็นอย่างไรบ้างภาพรวมการท่องเที่ยวในสเปนเริ่มฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆ แต่ยังถือว่าห่างไกลเมื่อเทียบกับปี 2019 โดยจำนวนเข้าพักสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 จนถึง เดือนสิงหาคม 2563 ทำได้เพียง 72.418 ล้านห้อง ลดลงจากปีก่อนถึง 69.8%เมื่อดูอัตราการเข้าพักเป็นรายเดือน จะเห็นว่า อัตราการเข้าพักฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทำจุดสูงสุดหลังเปิดประเทศเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ 44.2%


ไม่พูดถึง คงไม่ได้


ในประเทศไทยมีบริษัทที่เข้าไปลงทุนธุรกิจโรงแรมสัญชาติสเปนอยู่ นั่นก็คือ MINT (ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล) โดยบริษัทได้เข้าซื้อหุ้น NH Hotel ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สเปนด้วยมูลค่าสูงถึง 90,000 ล้านบาท  โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นอยู่ที่ 6.4 ยูโร 

ปัจจุบัน ราคาหุ้น NH Hotel อยู่ที่ 2.54 ยูโร หรือลดลงกว่า 60% นั่นหมายความว่า หาก MINT เข้าซื้อด้วยราคาปัจจุบัน จะใช้เงินเพียง 36,0000 ล้านบาท เท่านั้น

วันที่ 24 กันยายน 2563 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะมีการเปิดเผยตัวเลขอัตราการเข้าพักในประเทศไทย ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2563 ไว้ทางเพจจะมาสรุปให้อ่านกัน จะได้เห็นถึงความแตกต่างของ 2 ประเทศ ประเทศที่เน้นการท่องเที่ยวในภูมิภาค กับ ประเทศที่เน้นการท่องเที่ยวชาวจีน


Post a Comment

Previous Post Next Post