-->

Trending

บัตรเครดิต UOB Privimiles ปี 2023 บัตรเครดิตสะสมไมล์ ยังน่าทำอยู่ไหม

สมัครบัตรเครดิต UOB Privimiles

บทความนี้ทาง ChaiMiles เขียนขึ้นโดยรวบรวมข้อมูลจากทาง UOB Privimiles เพื่อให้เห็นถึงสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต รวมถึงการเปรียบเทียบกับบัตรเครดิตของธนาคารอื่นๆที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน โดยบทควานมี้ ไม่ได้รับการสนับสนุนใดๆจากทางธนาคารเจ้าของบัตร และ ไม่มีโฆษณาแอบแฝงจากการธนาคารเจ้าของบัตรUOB Privimiles Highlight Benefits
บัตรเครดิต UOB Privimiles
บัตรเครดิตสะสมไมล์ที่สามารถโอนคะแนนไปเป็นไมล์ได้ถึง 4 สายการบิน         
 • สามารถสะสมไมล์ได้ไวขึ้นที่ 18 บาท = 1 ไมล์
 • เครดิตเงินคืน 10% ที่ปั้มน้ำมัน Caltex (เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 30,000 บาทต่อเดือน
 • สิทธิในการเข้า Royal Silk Lounge ณ สนามบินสุวรรณภูมิสูงสุด 2 ครั้งต่อปี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Welcome Offer Annual Fee
สมัครบัตรเครดิต UOB Privimiles ~20,000 ไมล์* ได้รับการยกเว้น
เมื่อมียอดใช้จ่ายตามกำหนด
*Welcome Offer อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่ธนาคารกำหนด

บัตรเครดิต UOB Privimiles เป็นอีก 1 บัตรเครดิตที่เหมาะสำหรับเก็บสะสมคะแนนเพื่อแลกตั๋วเครื่องบิน โดยอัตราแลกไมล์ปรกติจะอยู่ที่ 18 บาท ต่อ 1 ไมล์ (*แอร์เอเชียจะอยู่ที่ 15 บาท ต่อ 1 ไมล์)

บัตรเครดิต UOB Privimiles สามารถแลกไมล์ได้ 4 สายการบิน เป็นรองบัตรเครดิต Citi Prestige

        

สามารถอ่านรายละเอียดบน official website บัตรเครดิต UOB Privimiles ได้ที่นี่


คุณสมบัติผู้สมัครบัตรเครดิต UOB Privimiles

บัตรเครดิต UOB Privimiles เป็นอีก 1 บัตรเครดิตที่สะสมไมล์ได้รวดเร็ว โดยที่ธนาคารไม่ได้กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครเอาไว้ที่รายได้เดือนละ 70,000 บาท ซึ่งก็ถือว่าเป็นอัตรารายได้ที่เหมาะสมกับการสะสมไมล์

คุณสมบัติ บัตรเครดิต UOB Privimiles

ในส่วนของชาวต่างชาติ เกณฑ์รายได้จะขยับขึ้นมาที่ 100,000 บาท ส่วนเจ้าของกิจการจะต้องดำเนินการกิจการมาไม่น้อยกว่า 3 ปี

ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต UOB Primiviles

 • ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก : ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรหลักในปีถัดไป : 4,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเสริม : ไม่มี
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร : 300,000 บาทขึ้นไปต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับชำระคืนขั้นต่ำ : 16% ต่อปี (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ : 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละเดือน
 • ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด : 3% ของเงินสดที่เบิกถอนแต่ละครั้ง
 • ระยะเวลาชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย หากชำระตามกำหนด : สูงสุด 55 วัน นับจากวันสรุปยอดรายการครั้งก่อน
เมื่อพิจารณาจากยอดใช้จ่ายเพื่อขอเวฟค่าธรรมเนียมแล้ว บัตรเครดิต UOB Privimiles จะต้องใช้จ่าย 300,000 บาท เทียบเท่ากับบัตรเครดิต SCB My Travel 


Welcome Offer

Welcome offer คือโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้สมัครบัตรใหม่ โดยปัจจุบันจะต้องถือบัตรเครดิต UOB ไว้ใช้งาน หรือหากเคยถือบัตรเครดิต UOB มาก่อน จะต้องยกเลิกบัตรเครดิตใบเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

สำหรับ welcome offer ของบัตรเครดิต UOB Privimiles จะมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาที่สมัคร
สำหรับผู้สมัครระหว่างวันที่ 1 คุลาคม - 31 ธันวาคม 2565 และได้รับอนุมัติบัตรเครดิตภายใน 13 มกราคม 2566 จะได้รับคะแนนสะสมสูงสุด 20,000 คะแนน

Welcome Offer 20,000 คะแนน สามารถนำไปแลกเป็นไมล์สายการบินในอัตรา 1.2 คะแนน = 1 ไมล์ หรือแลกได้ประมาณ 16,600 ไมล์

สมัครบัตรเครดิต UOB Privimiles

เงื่อนไขการใช้จ่ายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ในส่วนของ welcome offer

 • สมัครบัตรเครดิตระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565
 • ได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตภายใน 13 มกราคม 2566
 • ลงทะเบียนใช้บริการ UOB LINE Connect หรือ สมัครใช้บริการ UOB TMRW App และทำการ Login ในระบบภายใน 30 วันหลังจากบัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ
 • ใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข (ดูรายละเอียดตามด้านล่าง)
เงื่อนไขการใช้จ่ายจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน

ส่วนที่ 1 - ใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังจากบัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ เพื่อรับ 2,000 คะแนน โดยสามารถนำ 2,000 คะแนนไปแลกเป็นกระเป๋าเดินทาง President Midnight 4 ล้อ ขนาด 20 นิ้วได้ 

ส่วนที่ 2 - ใช้จ่ายตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังจากบัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ เพื่อรับเพิ่มอีก 18,000 คะแนน (รวมสะสมเป็น 20,000 คะแนน)Welcome offer เมื่อรวมทุกอย่างแล้วจะได้ 20,000 คะแนน หรือ 18,000 คะแนน + กระเป๋าเดินทางขนาด 20 นิ้ว 1 ใบ

เนื่องจากบัตรเครดิต UOB Privimiles เป็นบัตรเครดิตที่ ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก และฟรีค่าธรรมเนียมรายปีในปีต่อๆไปเมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 300,000 บาท ต่อปี จึงถือว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก welcome offer ที่ให้ถึง 20,000 คะแนนก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว


สิทธิประโยชน์หลัก

 • ทุกยอดใช้จ่าย 15 บาท = 1 คะแนน
 • 900 คะแนนยูโอบี แลกเป็น 1,000 คะแนน   หรือ   
 • 1 คะแนนยูโอบี = 1 ไมล์ 
 • 1.2 คะแนนยูโอบี = 1 ไมล์       
 • เครดิตเงินคืน 10% ที่ปั้มน้ำมัน Caltex (เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 30,000 บาทต่อเดือน อ่านเพิ่มเติมคลิก
 • สิทธิในการเข้า Royal Silk
  Lounge ณ สนามบินสุวรรณภูมิสูงสุด 2 ครั้งต่อปี เมื่อเดินทางกับการบินไทย (เฉพาะเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศเท่านั้น) และจะต้องมียอดใช้จ่ายครบ 100,000 บาท (ธนาคารจะจัดส่ง lounge voucher ให้เมื่อใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข
นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์หลักประจำบัตรแล้ว UOB Privimiles ถือว่าเป็นอีก 1 บัตรเครดิตที่มีโปรโมชั่นทั่วไปออกมาเยอะมากๆใน 1 ปี ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดจากการ shopping online ส่วนลดร้านอาหาร โปรโมชั่นปั่นคะแนน เยอะกว่าบัตรเครดิตของธนาคารอื่นๆค่อนข้างมาก คลิกเพื่อดูโปรโมชั่นทั้งหมด

สรุปสิทธิประโยชน์หลัก 
 • จุดเด่น - บัตรเครดิต UOB Privimiles คือ 18 บาท / 1 ไมล์ (แพ้ SCB My Travel ที่ 17 บาท / 1 ไมล์) แต่ที่โดดเด่นกว่า SCB My Travel ก็คือ สามารถแลกไมล์ได้ถึง 4 สายการบิน (SCB My Travel ไม่สามารถแลกไมล์ KrisFlyer และ Asia Miles ได้)
 • จุดอ่อน - เงื่อนไขในการใช้ lounge จะต้องมียอดใช้จ่ายครบ 100,000 บาท จึงจะใช้ได้ แถมยังต้องพก lounge voucher ไปอีก มีความยุ่งยากพอสมควร แต่โดยรวมยังดีกว่า SCB My Travel ที่ไม่ให้สิทธิเข้า lounge


สิทธิ์ในการเข้า Royal Silk Lounge


Royal Orchid Lounge - UOB Privimiles

สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิต UOB Privimiles สามารถใช้สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ Royal Silk Lounge ได้ 2 ครั้ง ต่อปี โดยมีเงื่อนไขดังนี้
 • สำหรับเดินทางไปต่างประเทศเท่านั้น
 • เดินทางกับสายการบิน "การบินไทย" หรือ "ไทยสมายล์" เท่านั้น
 • มียอดใช้จ่ายรวม 200,000 บาทขึ้นไป นับจาก 1 มกราคม 2022 - 31 ธันวาคม 2022 
 • สามารถใช้ได้ที่ Royal Orchid Lounge Concourse C และ Concourse E ชั้น 3

ประกันการเดินทาง UOB Privimiles

Travel Insurance - UOB Privimiles

UOB Privimiles มีประกันการเดินทางให้สูงสุดถึง 20 ล้านบาท โดยมีบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการ เบอร์ติดต่อ 02-695-0897

ทุกครั้งที่เดินทางต่างประเทศ จะต้องติดต่อ UOB Privimiles Call Center ที่ 02-285-1550 และแจ้งขอรับสิทธิ์ประกันการเดินทาง ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนเดินทาง

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ประกันการเดินทาง

 • ชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนด้วยบัตรเครดิต UOB Privimiles

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง เป็นอีก 1 สิทธิประโยชน์ที่คนถือบัตรเครดิต UOB Privimiles ไม่ค่อยรู้กัน โดยสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิต UOB Privimiles สามารถใช้สิทธิ์ได่ดังนี้
 • บริการช่างซ่อมรถฉุกเฉิน 2 ครั้ง ต่อปี
 • บริการรถยกฉุกเฉิน 1 ครั้ง ต่อปี
ขั้นตอนการใช้บริการ ให้ติดต่อ UOB Call Center โทร 02-285-1550 และแจ้งพนักงานได้เลย

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • สามารถใช้บริการได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
 • ยกเว้นการใช้บริการในเกาะต่างๆ (ยกเว้นเกาะภูเก็ต)
 • ไม่สามารถใช้กรณีน้ำมันหมดได้
 • สามารถใช้ได้เฉพาะรถเสียบนท้องถนนสาธารณะเท่านั้น
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซ่อม อะไหล่ และส่วนประกอบต่างๆ

UOB Privimiles เหมาะสำหรับใคร

บัตรเครดิต UOB Privimiles เหมาะสำหรับใคร

บัตรเครดิต Privimiles เหมาะสำหรับคนที่ต้องการสะสมคะแนนเพื่อแลกตั๋วเครื่องบินกลุ่ม business class / first class แบบไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี (กรณีที่สนใจบัตรที่เสียค่าธรรมเนียมรายปี บัตรเครดิต Citi Prestige ยังคงเป็นบัตรที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับ ChaiMiles)

ChaiMiles ประเมินมูลค่า 1 ไมล์ อยู่ที่ 0.40 บาท ดังนั้น ในส่วนของ UOB Privimiles ที่สามารถแลก 18 คะแนน / ไมล์ได้ จะมีมูลค่าผลตอบแทนประมาณ 2.22%

บัตรเครดิต UOB Privimiles ไม่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการ เครดิตเงินคืน จากการใช้จ่ายทั่วไป หากสนใจบัตรเครดิตที่มีจุดเด่นด้านเครดิตเงินคืน ChaiMiles แนะนำเป็น บัตรเครดิต KBANK LINE Point ที่ให้เครดิตเงินคืนผ่าน LINE Point สูงสุดถึง 3% ของยอดใช้จ่าย (และสูงถึง 7% เมื่อใช้จ่ายผ่าน LINE Shopping)


สรุปบัตรเครดิต UOB Privimiles

บัตรเครดิต UOB Privimiles มีจุดเด่นที่สะสมไมล์ได้รวดเร็ว ธนาคารมีโปรโมชั่นออกมาบ่อยมากๆ และยังเป็นบัตรเครดิตที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 300,000 บาท แถมยังให้สิทธิในการเข้า Royal Silk Lounge 2 ครั้ง/ปี 

โดยรวมแล้ว บัตรเครดิต UOB Privimiles ถือว่าเป็นอีก 1 บัตรเครดิตที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบการท่องเที่ยว และเหมาะที่จะใช้เป็นบัตรหลักเลยทีเดียว (หากต้องการถือเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต โดยไม่ได้ใช้จ่ายเป็นบัตรหลัก ทาง ChaiMiles คิดว่าไม่ควรสมัครบัตรเครดิต UOB Privimiles เพราะบัตรเครดิตใบนี้ แทบไม่มีสิทธิประโยชน์อะไรที่ใช้ได้โดยไม่มียอดใช้จ่ายเลย)

สมัครบัตรเครดิต UOB Privimiles

Post a Comment

Previous Post Next Post