-->

Trending

ลงทะเบียน รับประกันการเดินทางต่างประเทศของ Cigna ฟรี กับ AIS Insurance Service คุ้มครองสูงสุด 10 วัน

ฟรี ประกันการเดินทาง by AIS Insurance Service


บทความนี้ทาง ChaiMiles เขียนขึ้นโดยรวบรวมข้อมูลจากทาง AIS Insurance Service เพื่อให้เห็นถึงสิทธิประโยชน์ของสมาชิกเครือโรงแรม โดยบทความนี้ ไม่ใช่บทความของเจ้าของผลิตภัณฑ์ และไม่ได้รับการสนับสนุนใดๆจากเจ้าของผลิตภัณฑ์


ลูกค้า AIS รับประกันการเดินทางฟรี 10 วัน

ฟรี ประกันการเดินทาง by AIS Insurance Service

สิทธิพิเศษ เฉพาะลูกค้า AIS สามารถลงทะเบียนเพื่อรับประกันการเดินทางได้ฟรี คุ้มครองสูงสุด 10 วัน โดยสามารถเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติมและชำระเพียงส่วนต่างได้


เงื่อนไขการรับสิทธิ์ ฟรีประกันการเดินทาง

ฟรี ประกันการเดินทาง by AIS Insurance Service

ประกันการเดินทางให้บริการโดยบริษัท CIGNA โดยให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพ/เสียอวัยวะ สูงสุด 1,000,000 บาท รวมถึงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากเจ็บป่วย อุบัติเหตุ สูงสุด 100,000 บาท

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ ฟรีประกันการเดินทางกับ AIS

 • จำกัดจำนวน 50,000 สิทธิ์ 
 • อายุระหว่าง 20 - 60 ปี
 • คุ้มครองสูงสุด 10 วัน
 • ระยะเวลารับสิทธิ์ 20 กันยายน - 31 ธันวาคม 2565
 • เฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น

รายชื่อประเทศที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

ฟรี ประกันการเดินทาง by AIS Insurance Service

ประกันการเดินทางที่ให้ความคุ้มครองโดยบริษัท CIGNA จะไม่รวม 10 ประเทศด้านบน


วิธีลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ ฟรีประกันการเดินทางกับ AIS

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์ สามารถทำได้ง่ายๆโดยคลิกลงทะเบียนบนหน้าเว็บไซต์ของ AIS Insurance Service


ขั้นตอนการลงทะเบียน รับฟรีประกันการเดินทาง AIS

เมื่อเข้าผ่านหน้าเว็บแล้ว ให้ระบุหมายเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือ และวัน เดือน ปีเกิด จากนั้นกดปุ่ม "รับสิทธิ์"

ขั้นตอนการลงทะเบียน รับฟรีประกันการเดินทาง AIS

ระบุประเทศที่เดินทาง พร้อมกับระยะเวลาการเดินทาง (ประกันการเดินทางฟรี คุ้มครองสูงสุด 10 วัน)

ขั้นตอนการลงทะเบียน รับฟรีประกันการเดินทาง AIS


ในกรณีที่เดินทางเกิน 10 วัน สามารถระบุวันที่การเดินทางให้ครอบคลุมทั้งทริปได้ โดยทาง AIS Insurance Service จะมีราคาพิเศษมานำเสนอ

ขั้นตอนการลงทะเบียน รับฟรีประกันการเดินทาง AIS


ตัวอย่างการขยายระยะเวลาคุ้มครองจาก 10 วัน เป็น 14 วัน สามารถทำประกันการเดินทางได้ด้วยราคาเพียง 315 บาท

ขั้นตอนการลงทะเบียน รับฟรีประกันการเดินทาง AIS

สำหรับคนที่ท่องเที่ยวไม่เกิน 10 วัน หน้าเว็บจะสรุปรายละเอียดการเดินทาง ให้ตรวจสอบความถูกต้อง และกดปุ่ม "ดำเนินการต่อ" เพื่อยืนยันการลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียน รับฟรีประกันการเดินทาง AIS

เลือกความคุ้มครองเดิม ค่าใช้จ่าย 0 บาท

ประกันการเดินทางฟรีกับ AIS Insurance จะไม่รวมกรณีดังนี้
 • กระเป๋าชำรุด/สูญหาย
 • ทริปเลื่อน/ยกเลิก
 • เที่ยวบินล่าช้า
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินต่างประเทศ

เรียกได้ว่า คุ้มครองแค่บางส่วนเท่านั้น แต่หากต้องการซื้อเพิ่มในราคาพิเศษ ทาง AIS Insurance Service ก็มีขายเพิ่มเช่นกัน ราคาก็ถูกกว่าซื้อตรงกับทาง CIGNA 

ขั้นตอนการลงทะเบียน รับฟรีประกันการเดินทาง AIS


จากนั้นระบุข้อมูลเหมือนการซื้อประกันการเดินทางตามปรกติ กดยืนยันข้อมูล เป็นอันเสร็จสิ้นการทำประกันการเดินทางฟรีกับ AIS Insruance Service

สรุปรายละเอียด AIS ฟรีประกันการเดินทาง

ขั้นตอนการลงทะเบียน รับฟรีประกันการเดินทาง AIS

โปรโมชั่นนี้เป็นลักษณะเหมือนให้ประกันการเดินทางฟรี ซึ่งคุ้มครองแค่ในส่วนของเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ถ้าหากต้องการความคุ้มครองในส่วนของกระเป๋าเดินทาง และเที่ยวบิน ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย

โดยรวมแล้วถ้ามีทริประยะสั้นไม่เกิน 10 วัน การซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมผ่านโปรโมชั่นนี้ก็ถือว่าได้ราคาถูกกว่าปรกตินิดหน่อย

Terms and Conditions

 • รับฟรี ประกันการเดินทางต่างประเทศ สูงสุด 50,000 กรมธรรม์ สอบถามจำนวนสิทธิ์คงเหลือผ่าน e-form คลิกที่นี่
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ ฟรี ประกันการเดินทางต่างประเทศ 1 สิทธิ์ต่อ1 หมายเลขบัตรประชาชน
 • ระยะเวลารับสิทธิ์ 20 กันยายน 2565 - 31 ธันวาคม 2565 โดยผู้เอาประกันที่รับสิทธิ์สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ตั้งแต่ 21 กันยายน 2565 และต้องเดินทางกลับประเทศไทยภายใน 31 มกราคม 2566
 • วันเริ่ม - สิ้นสุดการเดินทางอ้างอิงตามวันเวลาในประเทศไทย ให้ความคุ้มครองนานสูงสุด 10 วัน โดยเวลาสิ้นสุดความคุ้มครองคือ 24.00 น. ของวันสิ้นสุดความคุ้มครองนั้นๆ
 • ผู้เอาประกันภัยฟรีประกันการเดินทางต่างประเทศต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20- 60 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มเอาประกันภัย
 • สำหรับผู้ที่ถือกรมธรรม์มากกว่า 1 เล่ม ในการเบิกค่าสินไหมทางบริษัทจะ ทำการจ่ายค่าสินไหนตามอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยตามกรมธรรม์มีผลความคุ้มครองจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่ก่อให้เกิดการเบิกสินไหม ณ ช่วงเวลานั้น
 • ข้อยกเว้นความคุ้มครอง กรณีผู้เอาประกันที่เดินทางไป หรือ เดินทางผ่านประเทศที่ยกเว้นความคุ้มครอง
 • ตรวจสอบรายชื่อประเทศที่ยกเว้นความคุ้มครอง คลิกที่นี่
 • เมื่อออกกรมธรรม์แล้วไม่สามารถยกเลิกกรมธรรม์ หรือ แก้ไขรายละเอียดบนกรมธรรม์ได้
 • รายละเอียดของเงื่อนไข ข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้น เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
 • สิทธิประโยชน์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจคำรับรองข้อตกลงและเงื่อนไข  คลิกที่นี่
 • และรายละเอียดความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกันภัย ช่องทางออนไลน์ (Website) คลิกที่นี่
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด รับประกันโดยบริษัทซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้เอาประกันฟรีประกันเดินทางจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนแล้วจึงนำเอกสารมาเบิกสินไหมทดแทนกับทางบริษัท

Post a Comment

Previous Post Next Post