-->

Trending

วิธียื่นวีซ่าดูไบ ด้วยตัวเอง ผ่านสายการบิน Emirates - Dubai UAE Visa


บทความนี้ทาง ChaiMiles เขียนขึ้นโดยรวบรวมข้อมูลการขอวีซ่า UAE สำหรับเที่ยวในดูไบ โดยเป็นการเขียนจากประสบการณ์การของวีซ่าด้วยตัวเอง ไม่ผ่าน Agency และเดินทางกับสายการบิน Emirates โดยบทความนี้ ไม่ใช่บทความของเจ้าของผลิตภัณฑ์ และไม่ได้รับการสนับสนุนใดๆจากเจ้าของผลิตภัณฑ์


ดูไบ วีซ่าสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ดูไบไม่ใช่ประเทศ แต่คือ 1 ใน 7 รัฐของสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สำหรับการเดินทางเพื่อไปเที่ยวดูไบ จะต้องขอวีซ่าเข้าประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (Visa UAE) หรือที่คนไทยชอบเรียกติดปากกันว่า วีซ่าดูไบ (Visa Dubai)

สำหรับคนไทย การเข้าประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำเป็นที่จะต้องขอวีซ่า ไม่ว่าจะไปท่องเที่ยว หรือไปทำงานก็ตาม 

สำหรับคนที่เดินทางไปเที่ยวประเทศอื่นๆแต่จะต้องแวะต่อเครื่องที่ดูไบ หรือ อาบูดาบี กรณีนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องขอวีซ่า ยกเว้น กรณีที่ต้องการออกจากสนามบิน แวะเที่ยว UAE ก่อนเดินทางไปประเทศปลายทาง จะต้องขอวีซ่า Transit ซึ่งมี 2 แบบคือ ไม่เกิน 48 ชั่วโมง และไม่เกิน 96 ชั่วโมง ถ้าเกินกว่านี้ จะต้องขอเป็นวีซ่าท่องเที่ยว 30 วันแทน

ประเทศที่ได้รับสิทธิ์ฟรีวีซ่า 30 วัน

วีซ่า ดูไบ UAE - ฟรีวีซ่า 30 วัน

ประเทศที่ได้รับสิทธิ์ฟรีวีซ่า 90 วัน

วีซ่า ดูไบ UAE - ฟรีวีซ่า 90 วัน


ยื่นวีซ่าออนไลน์ด้วยตัวเอง

ข้อดีของการขอวีซ่าเข้าสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์คือสามารถยื่นออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องเตรียมเอกสารและเดินทางไปสถานที่ทูต หรือตัวแทนการขอวีซ่าอย่าง VFS Global

แต่ความน่าปวดหัวของวีซ่าสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์คือ ถ้าไม่ได้จองที่พักกับโรงแรม ทัวร์ท่องเที่ยวในสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือสายการบินอย่าง Emirates หรือ Etihad ก็จะต้องไปตามหาบริษัทที่รับยื่นวีซ่าสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ดังนั้น ใครที่จะไปเที่ยวดูไบ (Dubai) หรืออาบูดาบี (Abu Dhabi) แนะนำให้จองตั๋วเครื่องบินของ Emirates หรือ Etihad เพราะสามารถยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวผ่านสายการบินได้เอง ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อจ้างบริษัทเอเจนซี่อื่นๆสำหรับคนที่ไม่ได้เดินทางกับ 2 สายการบินนี้ ก็สามารถติดต่อโรงแรมเพื่อกรอกแบบฟอร์มในการขอวีซ่าสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ โดยทางโรงแรมจะเป็นตัวแทนในการยื่นขอวีซ่าให้

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า

สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เป็นประเทศที่ต้องใช้เอกสารในการยื่นขอวีซ่าน้อยมากๆ หลักๆคือจะขอแค่เพียงรูปถ่ายสำหรับติดวีซ่า และสำเนา Passport ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนเท่านั้น ส่วนอื่นๆจะเป็นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการขอวีซ่า ซึ่งถ้ามีเอกสารเหล่านี้ก็ควรยื่นประกบไปด้วย หรือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร

สำหรับคนที่ออกค่าใช้จ่ายเอง

 • รูปถ่ายหน้าตรงแบบสี ขนาด 300 x 369 pixel
 • สำเนา Passport แบบสี มีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • สำเนา Passport หน้าสุดท้าย แบบสี
 • เอกสารรับรองฐานะทางการเงิน ตั้งแต่ 8,000 USD (ถ้ามีก็ยื่น ไม่มีก็ไม่ต้อง)
 • เอกสารรับรองรายได้ต่อปี ตั้งแต่ 8,000 USD (ถ้ามีก็ยื่น ไม่มีก็ไม่ต้อง)
 • สำเนาวีซ่าแบบสี UAE / UK / USA / Australia / New Zealand / Canada / Schengen Visa (ถ้ามีก็ยื่น ไม่มีก็ไม่ต้อง)


สำหรับคนที่มี Sponsor ออกค่าใช้จ่ายให้

สำหรับคนที่ต้องการขอวีซ่า แต่ไม่ได้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง (มีคนออกค่าใช้จ่ายให้ เช่น บริษัท รัฐบาล นักลงทุน ญาติ) และต้องการยื่นขอวีซ่าแบบ Sponsor จะมีเอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมจากด้านบน ดังนี้
 • กรณีที่เป็นบริษัท - หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสัญญาจ้าง
 • กรณีอื่นๆ สำเนา Passport และทะเบียนบ้านของ Sponsor
วีซ่า ดูไบ UAE- รายได้ขั้นต่ำ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือนของ Sponsor แยกตามความสัมพันธ์
 • คนในครอบครัว 4,000 AED
 • พี่น้องตามสายเลือด 5,500 AED
 • พี่น้องตามกฎหมาย 7,000 AED
 • เพื่อน หรือความสัมพันธ์แบบอื่นๆ 10,000 AED
หมายเหตุ : 1 AED ประมาณ 10 บาท

ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า UAE

วีซ่า ดูไบ UAE - ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าแต่ละประเภทจะไม่เท่ากัน สำหรับวีซ่านักท่องเที่ยว จะเริ่มต้นที่ 70 USD + ค่าบริการของ VFS Global อีก 23.36 USD และจะมีค่า Incidental Charge อีก 4.21 USD รวมแล้ว 97.59 USD หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 3,500 บาท

ตารางค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่า UAE

ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่า
(USD)
ค่าบริการ
(USD)
ท่องเที่ยว ไม่เกิน 30 วัน 70.00 23.36
Transit ไม่เกิน 96 ชั่วโมง 15.00 21.65
Single Entry 90 วัน 166.00 26.79
Multiple Entry ครั้งละไม่เกิน 30 วัน 152.00 46.98
Multiple Entry ครั้งละไม่เกิน 90 วัน 425.00 55.96
Transit ไม่เกิน 48 ชั่วโมง 0.00 21.12


วิธีการยื่นวีซ่าผ่าน Emirates


ในการยื่นขอวีซ่าด้วยตัวเองผ่านสายการบิน Emirates ขั้นตอนแรกให้ไปที่ Manage Booking Emirate

จากนั้นระบุนามสกุล และหมายเลขการจองตั๋วเครื่องบิน (Reference Booking No. เป็นรหัส 6 หลัก)

วิธีการยื่น วีซ่า ดูไบ UAE

เมื่อเข้าไปในหน้า Manage Booking แล้วให้เลื่อนลงมาด้านล่างสุด จะเห็นโฆษณา UAE Visa ให้กดปุ่ม "Apply for your UAE visa".

จากนั้นจะมีหน้าจอแสดงรายละเอียดการขอวีซ่า UAE ให้กดปุ่มด้านขวา "Continue to visa application"

วิธีการยื่น วีซ่า ดูไบ UAE

ทำการเลือกเที่ยวบินที่ต้องการขอวีซ่า

ในกรณีที่ต้องการขอวีซ่าแบบ Single Tourist คือเข้าประเทศครั้งเดียว ให้เลือก "No" 

สำหรับใครที่ต้องการไปล่องเรือ แวะเที่ยวประเทศอื่นแล้วค่อยกลับเข้าประเทศอีกครั้ง ให้เลือก "Yes" เพื่อขอวีซ่าแบบ Multiple Entry

วิธีการยื่น วีซ่า ดูไบ UAE

ชื่อของคนที่เดินทางใน Booking เดียวกันจะแสดงขึ้นมา ให้ตรวจสอบความถูกต้องและกรอกข้อมูล Passport สำหรับทำวีซ่าบนหน้าเว็บ

วิธีการยื่น วีซ่า ดูไบ UAE

ในหน้านี้สามารถเลือกได้ว่าต้องการยื่นวีซ่าพร้อมกัน หรือว่าจะยื่นวีซ่าแยกกัน

ในกรณีที่ต้องการยื่นวีซ่าแยกกัน ให้ระบุ Applicant Type เป็น "Self" ทั้งหมด

สำหรับคนที่ต้องการยื่นแบบพร้อมกัน ให้ระบุ Applicant Type ตามความสัมพันธ์ และเลือก Main Applicant Name เป็นชื่อของคนยื่นหลัก

กรณีที่ต้องการวีซ่าแบบเร่งด่วน ให้เลือก Express Service = "Yes" ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และจะได้รับวีซ่าภายใน 1-2 วันทำการ

วิธีการยื่น วีซ่า ดูไบ UAE

ระบบจะแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่า

ค่าใช้จ่ายต่อคนอยู่ที่ 97.59 USD

จากนั้นให้รอรับ Email จากทาง customersupport@dubaivisa.net 

Email's Subject = Emirates Online Visas - Confirmation

โดย Email จะส่งมาพร้อมกับ Link สำหรับกรอกข้อมูล และ upload เอกสารในการขอวีซ่า ให้กด Link ที่อยู่ใน Email เพื่อเข้าไปกรอกข้อมูลในการขอวีซ่า

วิธีการยื่น วีซ่า ดูไบ UAE

เมื่อกดผ่าน Link ใน Email เข้ามา ระบบจะแสดงหมายเลข Visa Application Number หมายเลขนี้จะเป็นหมายเลขที่ใช้ในการติดตามความคืบหน้าของวีซ่า

Emirates Booking Reference = ให้ระบุหมายเลข Booking 6 หลัก

วิธีการยื่น วีซ่า ดูไบ UAE

เมื่อเข้ามาแล้วจะต้องกรอกข้อมูล 2 ส่วนด้วยกัน

ส่วนแรกจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล / ข้อมูล Passport / โรงแรมที่พัก / อาชีพและบริษัทที่ทำงานอยู่

ส่วนที่สองจะเป็นการ upload ไฟล์ข้อมูล Passport / รูปถ่ายสำหรับทำวีซ่า โดยไฟล์ทั้งหมดจะต้องเป็นรูปภาพขนาดไม่เกิน 200 KBs (แนะนำให้เตรียมไฟล์ไว้ให้เรียบร้อย เพราะหากกรอกข้อมูลเกินเวลา ระบบจะไม่ให้ Submit และจะต้องย้อนมากรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด)

วิธีการยื่น วีซ่า ดูไบ UAE

ระบบจะให้กรอกข้อมูลส่วนตัว วันเดือนปีเกิด การศึกษา ที่อยู่ และข้อมูล Passport ให้ระบุข้อมูลตามจริงที่ตรงกับ Passport และทะเบียนบ้าน

วิธีการยื่น วีซ่า ดูไบ UAE

ระบุข้อมูลชื่อโรงแรม ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อ ข้อมูลส่วนไหนที่ไม่มี ก็สามารถปล่อยเป็นค่าว่างไว้ได้เลย เช่น City (ไม่มี Dubai ให้เลือก) หรืออย่าง Makani Number ที่เป็นรหัสเฉพาะของ UAE ถ้าไม่รู้ก็ปล่อยว่างไว้ได้เลย

กรณีที่ทำงานบริษัท ให้ระบุข้อมูลชื่อบริษัท ที่อยู่และตำแหน่งงานให้ตรงกับความจริง จากนั้นกดปุ่ม Submit เพื่อยืนยันข้อมูล

แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เพราะเมื่อกรอกข้อมูลและกดปุ่ม Submit แล้วจะไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้

จากนั้นระบบจะให้ upload หลักฐานการยื่นเป็นไฟล์รูปทั้งหมด
 • รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 300 x 369 pixel ขนาดไฟล์ไม่เกิน 40 KBs
 • ไฟล์รูปสี Passport ด้านหน้า
 • ไฟล์รูปสี Passport ด้านหลัง
 • ไฟล์รูปหลักฐานที่เคยได้วีซ่า UAE / UK / USA / Australia / New Zealand / Canada / Schengen Visa (ถ้ามีก็ยื่น ไม่มีก็ไม่ต้อง)
 • ไฟล์รูปหลักการทำงานเหมือนขอวีซ่าทั่วไป (ถ้ามีก็ยื่น ไม่มีก็ไม่ต้อง)

จากนั้นก็ชำะเงินและรอ Email แจ้งอนุมัติวีซ่า

ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า

ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าแบบปรกติจะอยู่ที่ 2-4 วันทำการ สำหรับคนที่ต้องการวีซ่าแบบเร่งด่วน สามารถเลือกแบบ Express ได้ โดยจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเพียง 1-2 วันเท่านั้น

สรุปรายละเอียด

การขอวีซ่าสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์สำหรับเที่ยวดูไบ ChaiMiles แนะนำให้จองที่ใช้บริการสายการบิน Etihad หรือ Emirates เพราะมีระบบออนไลน์ที่สามารถยื่นวีซ่าได้ด้วยตัวเอง สะดวก รวดเร็ว และไม่ต้องเสียค่าบริการให้กับ Agency 

สำหรับคนที่ไม่ได้เดินทางกับสายการบิน Etihad หรือ Emirates กรณีที่จองที่พักที่เป็นโรงแรมเครือใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็น ALL Accor / Marriott / IHG / Hilton แนะนำให้ติดต่อโรงแรมเพื่อให้ทางโรงแรมยื่นขอวีซ่าให้ได้ เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านั้นก็จะเหมือนกับยื่นเองผ่านสายการบิน Etihad หรือ Emirates

Post a Comment

Previous Post Next Post