-->

Trending

บัตรเครดิต UOB / Citibank กินฟรี สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ถึง 31 ธันวาคม 2567

บัตรเครดิต UOB / Citibank กินฟรี สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ถึง 31 ธันวาคม 2567

บัตรเครดิต UOB / Citibank รับสิทธิ์กินฟรีที่สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง

บทความนี้ทาง ChaiMiles เขียนขึ้นโดยรวบรวมข้อมูลจากบัตรเครดิต UOB เพื่อให้เห็นถึงสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต โดยบทความนี้ ไม่ใช่บทความของเจ้าของผลิตภัณฑ์ และไม่ได้รับการว่าจ้างจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ | ChaiMiles อาจจะได้รับผลตอบแทนจากการคลิก link ในบทความ ขอบคุณที่สนับสนุน ChaiMiles


บัตรเครดิตที่เข้าร่วมโปรโมชั่น


บัตรเครดิต UOB | บัตรเครดิต TMRW | บัตรเครดิต Citibank ทุกประเภท สามารถใช้สิทธิ์กินฟรีที่สนามบินได้ เพียงยื่นบัตรเครดิตที่ McDonald's หรือ Subway ที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือ สนามบินดอนเมือง

ในส่วนของบัตรกดเงินสดอย่าง UOB Cash Plus และ Citi Ready Credit จะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้

รับสิทธิ์กินฟรีที่สนามบิน


UOB Credit Card - Airport Privilege

บัตรเครดิต UOB | บัตรเครดิต TMRW | บัตรเครดิต Citibank สามารถใช้สิทธิ์กินฟรีที่สนามบินได้ที่ร้าน McDonald's และ Subway ที่สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง โดยทั้ง 2 ร้านจะอยู่ฝั่งเที่ยวบินขาออก "ต่างประเทศ" และอยู่หลังจุดตรวจคนเข้าออกประเทศ เท่านั้น

รายละเอียดโปรโมชั่น

 • ระหว่าง 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2567
 • เฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้น
 • ใช้ได้ 2 สิทธิ์ ต่อผู้ถือบัตร ต่อเดือน (บัตรหลัก และบัตรเสริมนับสิทธิ์รวมกัน)
 • จำกัด 3 สิทธิ์ ต่อผู้ถือบัตร ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
 • รับเพิ่มอีก 1 สิทธิ์ สำหรับบัตรเครดิต UOB Infinite | UOB Zenith | UOB ROP Preferred | UOB Krisflyer World Elite (เฉพาะผู้ถือบัตรหลัก)
 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตใหม่ จะสามารถใช้สิทธิ์ได้หลังจากทำการเปิดบัตรเครดิตเป็นเวลา 15 วันทำการเงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 – 31 ธันวาคม 2567
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต UOB หรือบัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจไม่ร่วมรายการ) และ ลูกค้าธนาคารยูโอบีที่ถือบัตรภายใต้แบรนด์ซิตี้สามารถเข้าร่วมโปรโมชันนี้ได้
 • โปรโมชันรับฟรีสำหรับร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • สำหรับร้าน McDonald's รับฟรี เบอร์เกอร์ คู่กับพาย อย่างละ 1 ชิ้น ร่วมรายการเฉพาะเมนู ซามูไรเบอร์เกอร์หมู, แมคไก่ หรือแมคฟิช และ พายสับปะรด หรือพายข้าวโพดเท่านั้น (สำหรับแมคไก่ เริ่มขายตั้งแต่เวลา 11:00 น. - 05:00 น.) ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อินเตอร์ แอร์ไซด์ (คอนคอร์ส D, F และ SAT-1 ) และ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อินเตอร์ แอร์ไซด์ (ชั้น 3) (ราคาปกติอาจแตกต่างกันในแต่ละสาขา)
 • สำหรับร้าน Subway ร่วมรายการเฉพาะเมนู แฮม, เนื้อไก่สไลด์, แฮมไก่และแฮม, บีแอลที และทูน่า เท่านั้น ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อินเตอร์ แอร์ไซด์ (คอนคอร์ส B, C, E และ F) และ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อินเตอร์ แอร์ไซด์ (ชั้น 3) (ราคาปกติอาจแตกต่างกันในแต่ละสาขา)
 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต UOB, บัตรเครดิต TMRW ที่เดินทางไปต่างประเทศ และลูกค้าธนาคารยูโอบีที่ถือบัตรภายใต้แบรนด์ซิตี้ รับสิทธิ์ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการที่อยู่ภายในอาคารโดยสารระหว่างประเทศ หลังจากผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น โดยผู้ถือบัตรต้องแสดงบัตรเครดิต UOB หรือบัตรเครดิต TMRW ต่อพนักงาน เพื่อตรวจสอบการรับสิทธิ์
 • จำกัด 2 สิทธิ์ / ผู้ถือบัตร (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) / เดือน (รวมสิทธิ์ประเภทบัตรและนับรวมทั้งสิทธิ์ของ McDonald’s และ Subway), จำกัดสูงสุด 3 สิทธิ์ / ผู้ถือบัตร (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) ตลอดระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย และจำกัดเพิ่ม 1 สิทธิ์ สำหรับ บัตรเครดิตยูโอบีอินฟินิท / บัตรเครดิตยูโอบี ซีนิท /บัตรเครดิตยูโอบี รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ / บัตรเครดิตยูโอบี คริสฟลายเออร์ เวิลด์ อีลีท / ผู้ถือบัตร (เฉพาะบัตรหลัก) / ตลอดระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • การเลือกรับชุดเมนูเป็นไปตามที่ร้านค้าที่ร่วมรายการกำหนด กรุณาสอบถามทางร้านค้าก่อนเลือกรับโปรโมชัน
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน แลก ทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้แก่ผู้อื่นได้ และเมื่อรับสิทธิ์ผ่านระบบแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ในทุกกรณี
 • สำหรับผู้ถือบัตรที่เปิดบัตรเครดิตใบใหม่ หรือเปิดบัตรเครดิตทดแทนบัตรเครดิตใบเดิม จะสามารถใช้สิทธิ์ได้หลังจากทำการเปิดบัตรเครดิตเป็นเวลา 15 วันทำการ
 • สงวนสิทธิสำหรับผู้ถือบัตรที่ไม่ผิดนัดชำระหนี้กับธนาคาร และบัตรเครดิตยังมีสถานะพร้อมใช้งานจนถึงวันที่รับสิทธิ์
 • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการและ/หรือการจำหน่ายสินค้าของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้ง หรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2285-1555

สรุปรายละเอียด

ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ถือบัตรเครดิต UOB (รวมถึง Citibank) ที่จะยังคงใช้สิทธิ์กินฟรีที่สนามบินได้อยู่ แม้ว่าตัวสิทธิ์จะเปลี่ยนมาจำกัดจำนวนต่อผู้ถือบัตร แต่ก็ถือว่าดีกว่าแบบเดิมของ UOB ที่จำกัดสิทธิ์ต่อเดือน

Post a Comment