-->

Trending

Travel Tips : การขอ Compensation เมื่อไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ควรเป็น ของ Marriott Bonvoyโดยปรกติแล้ว สมาชิกที่ถือครองบัตรระดับสูงของโรงแรมเครือดังๆ มักจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามระดับบัตร และเมื่อทางโรงแรมเกิดข้อผิดพลาด ส่งผลให้สมาชิกไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ควรจะได้รับ ทางสมาชิกก็มีสิทธิในการเรียกร้องเพื่อขอสิ่งชดเชยครับโดยวันนี้ ChaiMiles จะพูดถึงสมาชิก Mariott Bonvoy ซึ่งสมาชิกที่ถือบัตร Platinum / Titanium / Ambassador จะได้สิทธิ Guaranteed Platinum Elite/Titanium Elite Welcome Gift โดยทางพนักงาน Check-in จะต้องถามสมาชิก ว่าาจะรับ 1,000 point / stay หรือว่าจะรับ credit เงิน 10$ สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม เมื่อพนักงาน check-in ลืมสอบถาม และทำให้เราไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ควรเป็น ทาง Marriott ก็จะมีค่าชดเชยให้สูงถึง 100$ เลยทีเดียว

อ้างอิงจากเว็บไซต์ของ Marriottนอกจากการขอชดเชยเป็น credit เงิน 100$ แล้ว สมาชิกยังสามารถที่จะเลือกขอเป็น point ทดแทนได้ ซึ่งโดยปรกติแล้ว ทางโรงแรมจะให้ 10,000 point ต่อ 60$ และในกรณีนี้ สามารถต่อรองได้มากถึง 30,000 point ต่อ 100$ เลยทีเดียว


Post a Comment

Previous Post Next Post