-->

Trending

[Travel News] เราเที่ยวด้วยกัน เปิดลงทะเบียน 15 ก.ค. 2563


- เตรียมตัวให้พร้อม -

เราเที่ยวด้วยกัน

- เริ่มลงทะเบียน 15 ก.ค. 2563 -

เวลา 06:00 น.

คลิกเพื่อลงทะเบียน


รายละเอียดโครงการ


เราเที่ยวด้วยกัน เป็นโครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ โดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงิน 3 ส่วนด้วยกัน 

1. ส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก 40%

  • รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
  • จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 5 ห้อง หรือ 5 คืน
  • เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังได้

2. คูปองส่วนลดค่าอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว 600 บาท

  • รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จ
  • จะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 24:00 น. ของวัน check-out
  • คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

3. รับเงินคืนค่าโดยสารเครื่องบิน 40%

  • รัฐบาลสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของค่าตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง
  • ประชาชนแสดงความประสงค์ขอ redeem ค่าตั๋วเครื่องบินผ่านเวปไซต์ โดยจะได้รับเงินสนับสนุนเมื่อตรวจสอบแล้วว่ามีการเดินทางจริงและเข้าพักจริง
  • จำกัดจำนวนการ redeem ค่าตั๋วเครื่องบินได้ ห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องพักที่เข้าพักโรงแรมจริง ทั้งนี้รวมไม่เกิน 10 ที่นั่ง
Hash Tag : #เราเที่ยวด้วยกัน #รายละเอียดเราเที่ยวด้วยกัน #ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน #โปรโมชั่นที่พัก #โปรโมชั่นโรงแรม #โปรโมชั่นเครื่องบิน #เที่ยวประเทศไทย #ไทยเที่ยวไทย #ส่วนลดโรงแรม #ส่วนลดที่พัก #ส่วนลดร้านอาหาร


Post a Comment

Previous Post Next Post