-->

Trending

บัตรเครดิต TTB แลกไมล์ FlyerBonus รับเพิ่มสูงสุด 25% (15 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2565)

 


ทางบัตรเครดิต TTB ได้ออกโปรโมชั่นแลกคะแนน TTB reward plus ไปเป็น FlyerBonus โดยจะได้รับคะแนน FlyerBonus เพิ่มสูงสุด 25%

รายละเอียดโปรโมชั่น

 • แลกคะแนนระหว่าง 15 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2565
 • ได้รับคะแนน FlyerBonus เพิ่มสูงสุด 25%
 • เริ่มต้นที่ 1,500 คะแนน


โดยปรกติแล้ว อัตราการแลก TTB reward plus ไปเป็น FlyerBonus จะอยู่ที่ 3 คะแนน: 1 FlyerBonus ยกเว้นบัตร TTB So Fast ที่อัตราแลกคะแนนจะอยู่ที่ 5 คะแนน: 1 FlyerBonus

เงื่อนไขและข้อมูลกำหนดสำหรับโปรโมชั่น


 • ข้อเสนอนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตทีทีบีที่ร่วมรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรหลักที่มีคะแนนทีทีบีรีวอร์ด พลัส ในบัตรเท่านั้น ได้แก่บัตรเครดิต ttb reserve infinite, ttb reserve signature, ttb absolute, ttb so fast และ ttb royal top brass (ต่อไปนี้เรียกว่า "บัตรเครดิตทีทีบี") 
 • ผู้ถือบัตรเครดิตทีทีบี สามารถแลกคะแนนผ่านช่องทางและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด 
 • ข้อเสนอนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตทีทีบี ที่ขอแลกคะแนนสะสม ทีทีบี รีวอร์ด พลัส เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสจะต้องเป็นสมาชิกของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสด้วย หากท่านยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัส กรุณา คลิกที่นี เพื่อสมัครสมาชิก 
 • ข้อเสนอนี้สำหรับสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่แลกคะแนนทีทีบี รีวอร์ด พลัส เป็นคะแนนฟลายเออร์โบนัสระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ และ 15 พฤษภาคม 2565 
 • อัตราการโอนคะแนนสะสม ทีทีบี รีวอร์ดส พลัส จากบัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิร์ฟ อินฟินิท บัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิร์ฟ ซิกเนเจอร์ บัตรเครดิต ทีทีบี แอปโซลูท และบัตรเครดิต ทีทีบี รอยัล ท็อป บราส คือ ทุก ๆ 1,500 คะแนน เท่ากับ 500 คะแนนฟลายเออร์โบนัส (อัตราแลกคะแนน ทีทีบี รีวอร์ดส พลัส ขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 1,500 คะแนน) สำหรับบัตรเครดิตทีทีบี โซ ฟาสต์ คือ ทุก ๆ 2,500 คะแนน เท่ากับ 500 คะแนนฟลายเออร์โบนัส (อัตราแลกคะแนน ทีทีบี รีวอร์ดส พลัส ขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 2,500 คะแนน) โดยผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนนโบนัสเพิ่ม 25% ทุก ๆ ยอดโอน 
 • คะแนนโบนัส 25% จากข้อเสนอนี้จะคำนวณจากจำนวนคะแนนฟลายเออร์โบนัสที่สมาชิกได้รับจากการโอนคะแนนในแต่ละครั้ง ตัวอย่าง 
 • - สมาชิกโอนคะแนน ทีทีบี รีวอร์ด มาเป็นคะแนนฟลายเออร์โบนัสจำนวน 500 คะแนน สมาชิกจะได้รับคะแนนโบนัสจำนวน 125 คะแนน รวมเป็น 625 คะแนน
 • - สมาชิกโอนคะแนน ทีทีบี รีวอร์ด มาเป็นคะแนนฟลายเออร์โบนัสจำนวน 1,000 คะแนน สมาชิกจะได้รับคะแนนโบนัสจำนวน 250 คะแนน รวมเป็น 1,250 คะแนน 
 • ชื่อของผู้ถือบัตรเครดิตทีทีบี และ สมาชิกฟลายเออร์โบนัส จะต้องสะกดถูกต้องตรงกัน ผู้ถือบัตรเครดิตฯ ไม่สามารถโอนคะแนนให้แก่สมาชิกฟลายเออร์โบนัสท่านอื่นได้ 
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตทีทีบี ที่ได้โอนคะแนนสะสม ทีทีบี รีวอร์ดส พลัส มาเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสแล้ว ไม่สามารถขอคืนหรือยกเลิกรายการได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ และธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับคะแนนสะสมที่ได้แลกไปแล้ว 
 • การโอนคะแนน ทีทีบี รีวอร์ดส พลัส เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ 
 • การแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสจะใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรเครดิตทีทีบี ที่ประสงค์จะแลกคะแนนเป็นบัตรโดยสารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ผู้ถือบัตรฯ จะต้องเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการแลกคะแนนสะสมดังกล่าว ผู้ถือบัตรฯ สามารถทำการแลกรับบัตรโดยสารรางวัลได้ที่ flyerbonus.bangkokair.com 
 • คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสที่ได้มาจากการแลกคะแนนบัตรเครดิตฯ และ/หรือคะแนนโบนัสจากข้อเสนอนี้จะไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก 
 • การแลกรับรางวัลฟลายเออร์โบนัส เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสายการบินฯ และรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสเท่านั้น 
 • ธนาคารฯ และสายการบินฯ ต่างขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร  
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแลกคะแนนบัตรเครดิตทีทีบี ได้ที่ ttb contact center โทร. 1428 หรือ www.ttbbank.com 
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส โทร. 1771 กด 2 (วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-20.00 น.) หรือ http://flyerbonus.bangkokair.com
 • ในกรณีพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารฯ และฟลายเออร์โบนัสถือเป็นสิ้นสุด หากมีขัอสงสัยโต้แย้งให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของธนาคารฯ และฟลายเออร์โบนัสเป็นข้อยุติ

Post a Comment

Previous Post Next Post