-->

Trending

วิธีลงทะเบียน Visit Japan Web ล่าสุด ก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่น ธันวาคม 2566 / 2023

แนะนำวิธีกรอก ลงทะเบียน  Visit Japan Web ล่าสุด ก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่น 2566 / 2023

นักท่องเที่ยวไทย สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้ โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน โดยสามารถลงทะเบียน Visit Japan Web ล่วงหน้า เพื่อลดการกรอกใบ ตม. กระดาษ เมื่อเดินทางไปถึงญี่ปุ่น

บทความนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น Visit Japan Web โดยทาง ChaiMiles เป็นผู้รวบรวมและเรียบเรียง เพื่อนำเสนอข้อมูลในการเตรียมตัวก่อนไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น บทความนี้ไม่ใช่บทความของเจ้าของผลิตภัณฑ์ และไม่ได้รับการสนับสนุนแต่อย่างใด


วิธีการกรอก Visit Japan Web

Visit Japan Web เป็นการกรอกข้อมูลเอกสารการผ่าน ตม. และการสำแดงของก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่น ซึ่งปรกติแล้วเราจะต้องกรอกเอกสารเหล่านี้เป็นกระดาษ และยื่นส่งให้เจ้าหน้าที่ ตม. ก่อนเข้าประเทศ

การกรอก Visit Japan Web จะเป็นการกรอกข้อมูลเหล่านี้ล่วงหน้า เพียงแสดง QR Code ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ ก็สามารถผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองได้เลย สะดวกและรวดเร็วกว่าการกรอกเอกสารเป็นกระดาษ

สำหรับการกรอกข้อมูลใน Visit Japan Web จะถูกแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนด้วยกันคือ
  • สร้าง Account สำหรับลงทะเบียน Visit Japan Web (ทำเฉพาะครั้งแรก)
  • ลงทะเบียน Registration Plan (ลงทะเบียนทุกครั้งที่มีการเข้าประเทศ)
  • กรอกข้อมูล Immigration Clearance
  • กรอกข้อมูล Custom Declaration

วิธีสร้าง Account ใน Visit Japan Web

สำหรับคนที่เคยลงทะเบียนเข้าประเทศญี่ปุ่นมาแล้ว สามารถใช้ Account เดิมในการลงทะเบียน Registration Plan ในขั้นตอนที่ 2 ต่อได้เลย เพียงแค่ใส่ email และ password จากนั้นกด login

สร้าง Account Visit Japan Web (1)

สำหรับคนที่ใช้งานครั้งแรก ให้เข้า Link สำหรับลงทะเบียน Visit Japan Web ที่นี่

สร้าง Account Visit Japan Web (2)

เมื่อเข้ามาแล้ว ให้กดปุ่ม "Sign up for a new account" เพื่อสร้าง account ใหม่ โดยจะต้องทำการสร้าง 1 account สำหรับ 1 คน *สำหรับเด็กเล็กและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถลงทะเบียนด้วยตัวเองได้ ให้ลงทะเบียนอายุภายใต้ "Detail of family members traveling with you" ซึ่งจะอยู่ในขั้นตอนหลังจากนี้

สร้าง Account Visit Japan Web (3)

เมื่อเข้ามาแล้ว ให้ติ๊กถูกเพื่อยอมรับเงื่อนไขในการใช้งาน จากนั้นกดปุ่ม "Next" เพื่อไปหน้าถัดไป

สร้าง Account Visit Japan Web (4)

ให้ทำการระบุ email address ที่ต้องการใช้ในการลงทะเบียน พร้อมกับรหัสผ่านอย่างน้อย 10 หลัก ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วย
  • ตัวอักษรพิมพ์เล็ก
  • ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
  • ตัวเลข
  • เครื่องหมายพิเศษ +-*/=.,:;`@!#$%?|~^()[]{}_
ตัวอย่างรหัสผ่านที่ตรงตามเงื่อนไข เช่น ChaiMiles@JP5

วิธีลงทะเบียน Registration Plan

ลงทะเบียน Registration Plan Visit Japan Web

เมื่อผ่านหน้า Login มาเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม "New Registration" ด้านล่างสุด (การเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น 1 ครั้ง จะต้องลงทะเบียน 1 รอบ)

สำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็ก หรือผู้สูงอายุ สามารถลงทะเบียนให้เด็กเล็กและผู้สูงอายุได้ โดยไม่ต้องสร้าง account ใหม่ กดปุ่ม "Details of family members traveling with you"

(1) Registration Plan - Visit Japan Web

สำหรับคนที่เคยลงทะเบียนมาแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลเก่าให้เลือก สามารถเลือกที่จะ Copy ข้อมูลเดิมมาใช้ได้ (เหมาะสำหรับคนไปที่เดิม และพักที่เดิม) 

สำหรับคนที่ลงทะเบียนใหม่ครั้งแรก เลือก "Proceed to registration without copying details". แล้วกดปุ่ม "Next"

(2) Registration Plan - Visit Japan Web

เมื่อกดเข้ามาลงทะเบียนแล้ว ให้ทำการตั้งชื่อทริป (ตั้งตามใจได้เลย เอาที่เห็นแล้วจำได้) พร้อมกับระบุข้อมูลเที่ยวบิน และวันที่เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น

ในกรณีที่ออกเดินทางเที่ยวบินกลางคืน เช่น ออกจากไทยวันที่ 14 พฤศจิกายน 2023 เวลา 23:50 เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2023 ให้ระบุวันที่เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น เป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2023

(3) Registration Plan - Visit Japan Web

ถัดมาเป็นข้อมูลที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น ให้ระบุรหัสไปรษณีย์ก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นกดปุ่ม "Enter automatically using postal code" ระบบจะขึ้นข้อมูล Prefecture และ City ให้

จากนั้นให้กรอกข้อมูลที่อยู่ๆอื่นๆของโรงแรม

กรณีที่พักหลายโรงแรม ให้ระบุเฉพาะข้อมูลของโรงแรมแรกที่ไปถึงเท่านั้น

(4) Registration Plan - Visit Japan Web

ระบบจะขึ้นให้ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกไป หากข้อมูลถูกต้องทั้งหมดแล้ว ให้กดปุ่ม "Register plan".

(5) Registration Plan - Visit Japan Web

เมื่อระบบแสดงหน้าเว็บนี้ หมายถึงลงทะเบียนในขั้นตอนที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สำหรับคนที่ต้องการลงทะเบียนต่อเลย ให้กดปุ่ม "To entry/return procedure" เพื่อกรอกข้อมูลขั้นตอนถัดไป

วิธีการกรอกใบ ตม. ขาเข้า

(1) Disembarkation Card - Visit Japan Web

ในขั้นตอนที่ 3 จะเป็นการลงทะเบียนเพื่อผ่านตรวจคนเข้าเมือง สำหรับคนที่ยังลงทะเบียนไม่เรียบร้อย ตรงปุ่ม "Display QR code" จะเป็นสีเทาๆไม่สามารถกดได้ หากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะสามารถกดปุ่มนี้เพื่อแสดง QR Code ได้ (แนะนำให้ Capture QR Code เก็บไว้ในเครื่อง สำหรับแสดงให้เจ้าหน้าที่สแกนเมื่อไปถึงสนามบินที่ญี่ปุ่น)

เริ่มลงทะเบียนใบ ตม. ขาเข้า บนหน้าเว็บ กดปุ่ม "Disembarkation card for foreigner"

(2) Disembarkation Card - Visit Japan Web

ระบบจะแจ้งข้อมูลว่า เมื่อลงทะเบียนบนหน้าเว็บเรียบร้อยแล้ว พอไปถึงสนามบิน สามารถแสดง QR Code ให้เจ้าหน้าที่ได้เลย ไม่ต้องกรอกใบ ตม. ที่เป็นกระดาษอีกแล้ว

(3) Disembarkation Card - Visit Japan Web

ระบบจะดึงข้อมูลที่ลงทะเบียนตอนแรกขึ้นมาให้ ในส่วนนี้ให้กรอกข้อมูลที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน เช่น ถ้าอยู่ในกรุงเทพ ก็ให้กรอก Thailand / Bangkok

(4) Disembarkation Card - Visit Japan Web

ระบุวัตถุประสงค์ และระยะเวลาในการอยู่ประเทศญี่ปุ่น

(5) Disembarkation Card - Visit Japan Web

ระบบจะขึ้นข้อมูลที่อยู่ตามที่ลงทะเบียนในขั้นตอนก่อนหน้า ให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกด "Next" ผ่านไปได้เลย

(6) Disembarkation Card - Visit Japan Web

สำหรับคนที่ไม่เคยถูกจับ ถูกเนรเทศ หรือทำผิดกฎหมายอะไรในญี่ปุ่น ให้ตอบ "No" ทั้งหมด แล้วกดปุ่ม Confirm Registration

(7) Disembarkation Card - Visit Japan Web

ระบบจะขึ้นให้ตรวจสอบข้อมูลอีกรอบ ถ้าทุกอย่างถูกต้องแล้ว กดปุ่ม "Register" ได้เลย

(8) Disembarkation Card - Visit Japan Web

เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนตรวจคนเข้าเมือง ในขั้นตอนนี้ ให้กดปุ่ม "Display QR Code" และ Capture หน้าจอ QR Code เก็บเอาไว้ สำหรับแสดงให้เจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมืองดู เมื่อไปถึงสนามบินที่ญี่ปุ่น

วิธีการกรอก Custom Declaration

(1) Custom Declaration - Visit Japan Web

ขั้นตอนสุดท้าย เป็นการกรอกข้อมูลสิ่งของต้องสำแดง (Custom Declaration)

(2) Custom Declaration - Visit Japan Web

ซึ่งคนที่กรอกข้อมูลในส่วนนี้บนระบบของ Visit Japan Web เรียบร้อยแล้ว เมื่อไปถึงสนามบินที่ญี่ปุ่น สามารถสแกน QR Code ที่เครื่องอัตโนมัติ และผ่านประตูอัตโนมัติได้เลย (ไม่จำเป็นต้องกรอกเอกสารที่เป็นกระดาษเพิ่มเติม)

(3) Custom Declaration - Visit Japan Web

สำหรับคนที่มาเป็นครอบครัว ให้ระบุจำนวนคนในครอบครัวในหน้านี้ แยกตามอายุ

ใครที่มาเที่ยวคนเดียว ระบุเป็น 0 ให้หมด แล้วกด "Next" ผ่านไปหน้าถัดไปได้เลย

(4) Custom Declaration - Visit Japan Web

ก่อนตอบคำถามเรื่องการสำแดงสิ่งของต้องห้าม ระบบจะดึงข้อมูล ที่อยู่และเบอร์ติดต่อขึ้นมาให้ตรวจสอบก่อน หากข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม "Next" ได้เลย

(5) Custom Declaration - Visit Japan Web

สำแดงสิ่งของต้องห้าม 1 : ห้ามนำเข้ายาเสพติด อาวุธร้ายแรงต่างๆ รวมไปถึงของที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าไม่มี ให้ตอบ "No"

(ุ6) Custom Declaration - Visit Japan Web

สำแดงสิ่งของต้องห้าม 2 : ห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (หมูหยอง หมูแผ่น ไส้กรอก) ผัก ผลไม้ รวมถึงข้าว เข้าประเทศญี่ปุ่น ถ้าไม่มี ให้ตอบ "No"

(ุ7) Custom Declaration - Visit Japan Web

สำแดงสิ่งของต้องห้าม 3 : ห้ามนำเข้าของมีค่าอย่างทองคำแท่ง หรือผลิตภัณฑ์จากทอง ถ้าไม่มี ให้ตอบ "No"

(ุ8) Custom Declaration - Visit Japan Web

สำแดงสิ่งของต้องห้าม 4 : คนที่ซื้อของ Duty Free จากประเทศไทย หรือแม้แต่ Duty Free ขาเข้าของประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และน้ำหอม ประเทศญี่ปุ่นมีจำกัดจำนวนการนำเข้า ถ้าโดนเรียกตรวจและพบว่าเกิน อาจจะมีปัญหาได้ ถ้าไม่มี หรือนำเข้าไม่เกินที่กำหนด ให้ตอบ "No"

(ุ9) Custom Declaration - Visit Japan Web

สำแดงสิ่งของต้องห้าม 5 : นำเข้าสิ่งของเชิงพาณิชย์ (ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัว) จะต้องสำแดงต่อเจ้าหน้า ถ้าไม่มี ให้ตอบ "No"

(ุ10) Custom Declaration - Visit Japan Web

สำแดงสิ่งของต้องห้าม 6 : มีกระเป๋า หรือสิ่งของที่ผู้อื่นฝากให้นำเข้าติดตัวมาด้วยหรือไม่ หากมี จะต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ ถ้าไม่มี ให้ตอบ "No"

(ุ11) Custom Declaration - Visit Japan Web

สำแดงสิ่งของต้องห้าม 7 : ในกรณีที่นำเงินสด หรือสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเกิน 1 ล้านเยนเข้าประเทศ จะต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ ถ้าไม่มี ให้ตอบ "No"

(ุ12) Custom Declaration - Visit Japan Web

สำแดงสิ่งของต้องห้าม 8 : ในกรณีที่มีการส่งสัมภาระอื่นๆจากไทยตามมาทีหลัง จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบ ถ้าไม่มี ให้ตอบ "No"

เมื่อตอบคำถามข้อสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้ตรวจสอบข้อมูลอีกรอบ ในกรณีที่ไม่มีสิ่งของต้องสำแดง ทุกข้อจะต้องตอบ "No" หากข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่มยืนยันการทำรายการ

(ุ13) Custom Declaration - Visit Japan Web

เมื่อลงทะเบียน Custom Declaration เสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม "Display QR Code" และ Capture หน้าจอเก็บเอาไว้ (QR Code จะเป็นสีน้ำเงิน) เป็นอันเสร็จสิ้นการลงทะเบียนเข้าประเทศญี่ปุ่น

สรุปรายละเอียดการเข้าประเทศญี่ปุ่น

สำหรับ Visit Japan Web จะเป็นการกรอกข้อมูลใบผ่าน ตม. และสิ่งของต้องสำแดงในรูปแบบออนไลน์ เมื่อทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการ Capture QR Code เก็บเอาไว้สำหรับแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูเมื่อไปถึงที่สนามบินในประเทศญี่ปุ่น โดยไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลในกระดาษอีกแล้ว

นั่งรถไฟแบบไม่จำกัด ด้วยบัตรJR Pass

JR ทั้ง 6 ภูมิภาคของญี่ปุ่น

JR Pass เป็นบัตรโดยสารรถไฟแบบไม่จำกัดเที่ยว ซึ่งมีทั้งแบบภูมิภาค (สำหรับเที่ยวภายในภูมิภาคต่างๆเช่น เที่ยวแถบคันไซ โตเกียวและบริเวณโดยรอบ ฯลฯ)

สำหรับคนที่เดินทางข้ามภูมิภาค และใช้บริการรถไฟความเร็วสูง Shinkansen บ่อยๆ การใช้บัตร JR Pass จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก

ChaiMiles แนะนำให้เช็คประเภท JR Pass ต่างๆให้เรียบร้อย และพยายามวางแผนการเดินทางให้อยู่ภายในภูมิภาค ตาม JR Regional Pass จากนั้นค่อยเลือกโรงแรม จะช่วยทำให้การเดินทางท่องเที่ยวสะดวกขึ้น ประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก


รหัสส่วนลด JR Pass ใน Klook

ทุกครั้งที่ทำการซื้อ JR Pass ไม่ว่าจะเป็นแบบทั่วประเทศ หรือ Regional Pass เฉพาะภูมิภาค อย่าลืมเช็ครหัสส่วนลดใน Klook โดยเฉพาะรหัสส่วนลดบัตรเครดิต ที่สามารถใช้ลดราคา Pass ประเภทต่างๆได้


Post a Comment

Previous Post Next Post