-->

Trending

เที่ยวฮ่องกง ฟรีวีซ่า เงื่อนไขการเข้าประเทศมีอะไร ต้องลงทะเบียนยังไง

เที่ยวฮ่องกง ฟรีวีซ่า ไม่ต้องกักตัว


บทความนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลจาก The Goverment of The Hong Kong Special Administration Region และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง โดยทาง ChaiMiles เป็นผู้รวบรวมและเรียบเรียง เพื่อนำเสนอข้อมูลในการเดินทางเข้าฮ่องกง โดยบทความนี้ไม่ใช่บทความของเจ้าของผลิตภัณฑ์ และไม่ได้รับการสนับสนุนแต่อย่างใด ChaiMiles อาจจะได้รับผลตอบแทนจากการคลิก link ต่างๆ ขอบคุณที่สนับสนุน ChaiMiles ครับ


ประเทศยอดนิยมของคนไทย เดินทางง่าย ใช้เวลาไม่นาน ค่าครองชีพไม่แพง อาหารอร่อย แต่ฮ่องกงกลับเป็นประเทศที่ยังคงมีกำหนดเงื่อนไขการเข้าประเทศไว้อยู่ ไม่ได้เปิดให้ทุกคนเข้าได้แบบก่อน COVID มาดูรายละเอียดกันว่า การเที่ยวฮ่องกงช่วงนี้ต้องทำอย่างไรบ้าง

วันที่ประกาศ รายละเอียด
28 ธันวาคม 2022 ทางการฮ่องกงประกาศผ่อนคลายมาตรการเพิ่มขึ้น โดยจะยกเลิกการตรวจ RAT และ RT-PCR หลังจากเดินทางไปถึงทั้งหมด โดยยังมีมาตรการที่คงไว้อยู่ ดังนี้

 • ตรวจ RT-PCR 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง หรือ ตรวจ RAT 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
 • หนังสือรับรองการฉีควัคซีน (ดูวิธีขอจากหมอพร้อมได้ที่นี่)
 • ขอความร่วมมือสวมหน้ากากในที่สาธารณะ

สิ่งที่ประกาศยกเลิกล่าสุด
 • ไม่ต้องตรวจ RT-PCR และ RAT หลังเดินทางไปถึง
 • ไม่ต้องลงทะเบียน Health Declaration Form

ที่มา : The Government of the Hong Kong Special Adminsitration Region
13 ธันวาคม 2022 รัฐบาลฮ่องกงได้ยกเเลิกมาตรการ 0+3 และให้เริ่มใช้มาตรการใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2022 เป็นต้นไป โดยนักท่องเที่ยวจะต้องตรวจ RT-PCR และ ATK ดังนี้
 • 24 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่อง - ผลตรวจ ATK (ฮ่องกงเรียก RAT)
 • Day 0 - เมื่อเดินทางไปถึงสนามบินฮ่องกง - ตรวจ RT-PCR
 • Day 1 - ตรวจ RAT
 • Day 2 - ตรวจ RT-PCR
 • Day 3 - ตรวจ RAT
 • Day 4 - ตรวจ RAT
 • Day 5 - ตรวจ RAT
นักท่องเที่ยวที่ผลตรวจเป็นลบ จะได้ QR Blue Code - สามารถไปไหน ทำอะไรก็ได้
ส่วนใครที่ผลตรวจเป็นบวก จะได้ QR Red Code - จะต้องกักตัวตามมาตรการที่กำหนด

เอกสารที่ต้องกรอก / เตรียม

ที่มา : The Government of the Hong Kong Special Administrative Region
31 ตุลาคม 2022 สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าฮ่องกง ทางรัฐบาลฮ่องกงกำหนดให้ใช้มาตรการ 0+3 ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องตรวจ RT-PCR และ ATK ดังนี้
 • 24 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่อง - ผลตรวจ ATK (ฮ่องกงเรียก RAT)
 • Day 0 - เมื่อเดินทางไปถึงสนามบินฮ่องกง - ตรวจ RT-PCR
 • Day 1 - ตรวจ RAT
 • Day 2 - ตรวจ RT-PCR
 • Day 3 - ตรวจ RAT
 • Day 4 - ตรวจ RAT
 • Day 5 - ตรวจ RAT
เมื่อส่งผล Negative ครบทั้ง 3 วันแล้ว (9 a.m. Day 3) ก็จะสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตามปรกติ

เอกสารที่ต้องกรอก / เตรียม

ที่มา : The Government of the Hong Kong Special Administrative Region


เที่ยวฮ่องกง ฟรีวีซ่า 30 วัน

สำหรับคนที่ถือหนังสือเดินทาง (Passport) ประเทศไทย สามารถเดินทางเข้าฮ่องกงได้ฟรีโดยไม่ต้องขอวีซ่า และสามารถอยู่ได้นานสุดครั้งละไม่เกิน 30 วัน


สำหรับคนที่ Passport อายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน ควรจะต้องทำ Passport ใหม่ก่อนเดินทาง

สามารถดูรายละเอียดการทำ Passport 5 ปี 10 ปี วิธีการจองคิว ค่าธรรมเนียม และสถานที่ทำ Passport ในประเทศไทยได้ที่นี่

เงื่อนไขการเข้าฮ่องกง

Update ณ วันที่ 29 December 2022 ยกเลิกการตรวจเมื่อเดินทางไปถึงฮ่องกง

Update ณ วันที่ 13 December 2022 ยกเลิกมาตรการ 0+3 (ไม่ต้องสังเกตุอาการ และไม่ต้องอยู่ในระบบ Amber Code)

สำหรับการเดินทางเข้าฮ่องกง จะต้องเตรียมเอกสาร และปฏิบัติตามมาตรการดังนี้

หัวข้อ มาตรการ
ก่อนเดินทางเข้าฮ่องกง  1. แสดงผลตรวจ Rapid Antigen Test (RAT) ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง (ตรวจที่โรงพยาบาล หรือคลินิคทางการแพทย์เท่านั้น) หรือ RT-PCR ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

2. International Vaccine Certificate (ดูวิธีกดขอเอกสารจากหมอพร้อมที่นี่)
หลังเดินทางเข้าฮ่องกง ยกเลิกการตรวจทั้งหมด มีผล 29 ธันวาคม 2022

Day 0 - ตรวจ RT-PCR (ฟรี) ที่สนามบินฮ่องกง 

กรณีผลเป็นลบ สามารถเดินทางท่องเที่ยว กินข้าวได้ตามปรกติ
กรณีผลเป็นบวก ต้องกักตัวตามมาตรการ

 Day 1 - ตรวจ RAT
 Day 2 - ตรวจ RT-PCR
 Day 3 - ตรวจ RAT
 Day 4 - ตรวจ RAT
 Day 5 - ตรวจ RAT


 Day 0 = วันที่เดินทางถึงฮ่องกงเที่ยวฮ่องกง ต้องฉีดวัคซีนกี่เข็ม

นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเข้าฮ่องกง จำเป็นต้องได้รับวัคซีนครบโดสแล้วเท่านั้น สำหรับคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบโดส จะไม่สามารถเดินทางเข้าฮ่องกงได้

สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ได้รับการยกเว้นเรื่องการฉีดวัคซีค (ไม่จำเป็นต้องฉีดก็เข้าได้)

รายชื่อวัคซีนที่ได้รับการรับรอง

ชื่อวัคซีน จำนวนโดส
AstraZeneca 2
重組新型冠狀病毒疫苗(CHO 细胞) 3
Covaxin 2
Pfizer 2
CanSinoBio1 2
Sputnik V 2
Vero Cell 2
Janssen 1
Moderna 2
Novavax 2
Covishield 2
Covovax 2
Sinopharm 2
Sinovac 2


เที่ยวฮ่องกง ต้องตรวจ RT-PCR หรือเปล่า

นักท่องเที่ยว ที่ต้องการเดินทางเข้าฮ่องกง ไม่ต้องต้องตรวจ Rapid Antigen Test (RAT) และ RT-PCR โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2022 เป็นต้นไป
วันที่ประกาศ รายละเอียด
28 ธันวาคม 2022 ทางการฮ่องกง ยกเลิกการตรวจเมื่อเดินทางไปถึงฮ่องกงทั้งหมด โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2022

สำหรับการเดินทางเข้าประเทศฮ่องกง ยังคงต้องตรวจ RT-PCR (ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง) หรือ RAT (ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง)
13 ธันวาคม 2022 รัฐบาลฮ่องกงได้ยกเเลิกมาตรการ 0+3 และให้เริ่มใช้มาตรการใหม่ 0+0 แทน มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2022 เป็นต้นไป โดยนักท่องเที่ยวจะต้องตรวจ RT-PCR และ ATK ดังนี้
 • 24 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่อง - ผลตรวจ ATK (ฮ่องกงเรียก RAT)
 • Day 0 - เมื่อเดินทางไปถึงสนามบินฮ่องกง - ตรวจ RT-PCR
 • Day 1 - ตรวจ ATK
 • Day 2 - ตรวจ RT-PCR
 • Day 3 - ตรวจ ATK
 • Day 4 - ตรวจ ATK
 • Day 5 - ตรวจ ATK
นักท่องเที่ยวที่ผลตรวจเป็นลบ จะได้ QR Blue Code - สามารถไปไหน ทำอะไรก็ได้
ส่วนใครที่ผลตรวจเป็นบวก จะได้ QR Red Code - จะต้องกักตัวตามมาตรการที่กำหนด

เอกสารที่ต้องกรอก / เตรียม

ที่มา : The Government of the Hong Kong Special Administrative Region


เที่ยวฮ่องกง ต้องกักตัวหรือไม่


ตามประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2022 มีผลเริ่มใช้วันที่ 14 ธันวาคม 2022

นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าฮ่องกง และได้ผลตรวจ RT-PCR ที่สนามบินฮ่องกงเป็นลบ (ไม่ติดเชื้อ) ไม่จำเป็นต้องกักตัว สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างอิสระ สามารถเข้าสถานที่ต่างๆได้ตามปรกติ

สำหรับคนที่ผลตรวจเป็นบวก จะต้องทำการกักตัวตามที่รัฐบาลกำหนด โดยจะสามารถออกจากสถานที่แยกกักได้ในวันที่ 5 เมื่อมีผลตรวจเป็นลบติดต่อกัน 2 วันติดกัน

สรุปรายละเอียดการเข้าฮ่องกง

ถือเป็นข่าวดีของนักท่องเที่ยวที่อยากเดินทางไปเที่ยวฮ่องกง โดยตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2022 เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวเพียงแสดงผลตรวจ RT-PCR (48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง) หรือ RAT (24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง) ก็สามารถเดินทางเข้าฮ่องกง และเที่ยวได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องกักตัว หรือตรวจ RT-PCR / RAT ที่ฮ่องกงเพิ่มเติมแต่อย่างใด

Post a Comment

Previous Post Next Post