-->

Trending

ฟรี ประกันการเดินทาง Chubb สำหรับบัตรเครดิต Visa ทุกประเภท คุ้มครองสูงสุด 10 วัน (1 March - 31 December 2023)

ฟรี ประกันการเดินทาง Chubb สำหรับบัตรเครดิต Visa ทุกประเภท คุ้มครองสูงสุด 10 วัน (1 March - 31 December 2023)

รับฟรีประกันเดินทาง Chubb คุ้มครองสูงสุด 10 วัน สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตวีซ่า (Visa) ทุกประเภท

บทความนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลจาก Chubb และ Visa Credit Card โดยทาง ChaiMiles เป็นผู้รวบรวมและเรียบเรียง เพื่อนำเสนอข้อมูลสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต โดยบทความนี้ไม่ใช่บทความของเจ้าของผลิตภัณฑ์ และไม่ได้รับการสนับสนุนแต่อย่างใด | ChaiMiles อาจจะได้รับผลตอบแทนจากการคลิก link ในบทความ ขอบคุณที่สนับสนุน ChaiMiles
แนะนำบัตรเครดิตสำหรับท่องเที่ยว

บัตรเครดิต เที่ยวต่างประเทศ

ในการท่องเที่ยวต่างประเทศ การเลือกใช้บัตรเครดิตที่ตรงกับ Lifestyle การท่องเที่ยว จะทำให้ได้สิทธิประโยชน์เยอะมากๆ

อย่างการไปเที่ยวหลายๆประเทศในเอเชีย การเลือกใช้บัตรเครดิต CardX JCB จะทำให้ได้เครดิตเงินคืนถึง 3%

หรือการเลือกบัตรเครดิตสะสมไมล์อย่าง AMEX Platinum หรือ Citi Prestige ก็จะทำให้สะสมคะแนนได้รวดเร็ว และสามารถนำคะแนนสะสมมาแลกตั๋วเครื่องบิน Business Class หรือ First Class ได้อย่างคุ้มค่า
ฟรีประกันการเดินทาง บัตรเครดิต Visa

บัตรเครดิตวีซ่า ฟรีประกันการเดินทาง Chubb

สำหรับปี 2022 ทางวีซ่าได้เข้าร่วมกับ Cigna ให้สิทธิ์ประกันการเดินทางฟรีสูงสุด 10 วัน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่)

ในส่วนของปี 2023 ทางวีซ่าได้เข้าร่วมกับทาง Chubb โดยยังคงให้สิทธิ์ประกันการเดินทางฟรีสูงสุด 10 วัน และวงเงินคุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท โดยวงเงินคุ้มครองขึ้นกับประเภทของบัตรเครดิต (Visa Infinite > Visa Signature > Visa Platinum)


รับสิทธิ์ฟรีได้ตั้งแต่ 1 มี.ค. - 31 ธ.ค. 2023

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • อายุ 15 - 80 ปี
  • จำกัด 1 สิทธิ์ / คน (กรณีที่ถือบัตรเครดิตหลายใบ ให้เลือกบัตรระดับสูงสุด 1 เพียง 1 ใบ)

เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับประกันการเดินทางฟรีครั้งถัดไปจากวีซ่า จะต้องมียอดใช้จ่ายที่ต่างประเทศในช่วงเวลาที่เดินทาง ดังนี้
บัตรเครดิต ยอดใช้จ่ายช่วงเวลาที่เดินทาง
Visa Classic 10,000 บาท
Visa Gold 10,000 บาท
Visa Platinum 20,000 บาท
Visa Signature 20,000 บาท
Visa Infinite 20,000 บาท

รายละเอียดความคุ้มครอง

สำหรับข้อมูลความคุ้มครองจาก Chubb จะแยกตามประเภทของบัตรเครดิต โดยบัตรเครดิต Visa Infinite จะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท 

ในส่วนของ Visa Platinum จะได้รับความคุ้มครอง 1,500,000 บาท

รายละเอียดความคุ้มครอง Chubb - ฟรีประกันการเดินทาง Visa

ความคุ้มครองที่ทาง Chubb ให้นั้นรวมทั้งการเสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย ครอบคลุมไปถึงการล่าช้าของเที่ยวบิน

สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในประกันการเดินทางนี้คือเรื่องของกระเป๋าเดินทาง และการพลาดการต่อเที่ยวบิน ซึ่งถ้าใครต้องการความคุ้มครองส่วนนี้ แนะนำให้ซื้อประกันการเดินทางเพิ่มเติม

วิธีลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์


สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์ ให้เตรียมข้อมูลบัตรเครดิตวีซ่า (ในกรณีที่มีหลายใบ ให้เลือกบัตรเครดิตที่เป็นระดับสูงสุดมาลงทะเบียนเพียงใบเดียว) และข้อมูลวันที่เดินทางให้พร้อม


STEP 1 : ระบุหมายเลขบัตรประชาชน

Step 1 : ลงทะเบียนฟรีประกันการเดินทาง

STEP 2 : ระบุหมายเลขบัตรเครดิต

Step 2 : ลงทะเบียนฟรีประกันการเดินทาง

STEP 3 : ใส่รายละเอียดประเทศ และวันที่เดินทาง

Step 3 : ลงทะเบียนฟรีประกันการเดินทาง

STEP 4 : ระบุชื่อ-ที่อยู่ ของผู้เอาประกัน

Step 4 : ลงทะเบียนฟรีประกันการเดินทาง

STEP 5 : ระบุข้อมูลชื่อผู้รับผลประโยชน์

Step 5 : ลงทะเบียนฟรีประกันการเดินทาง

สำหรับคนที่ต้องการกรมธรรม์ฉบับจริง ให้เลือก "ข้าพเจ้าต้องการรับกรมธรรม์ทางไปรษณีย์" ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 15 วันทำการ

จากนั้นกดปุ่ม Submit เป็นอันเสร็จสิ้นการลงทะเบียน

สรุปรายละเอียด

ถือเป็นอีก 1 สิทธิประโยชน์ที่ดีมากๆจากบัตรเครดิตวีซ่า ประกันการเดินทางที่ให้ฟรีรอบนี้จะเป็นของบริษัท "Chubb" ซึ่งครอบคลุมอุบัติเหตุ อาการเจ็บป่วย รวมไปถึงเที่ยวบินล่าช้า สิ่งที่ยังคงไม่ครอบคลุมก็คือเรื่องของกระเป๋าเดินทาง ซึ่งโดยปรกติแล้ว หากกระเป๋าเดินทางเสียหาย หรือ ล่าช้า สามารถขอชดเชยจากสายการบินอยู่แล้ว (Full Service) แต่สำหรับคนที่กระเป๋าเดินทางมีมูลค่า แนะนำให้ทำประกันการเดินทางเพิ่มเติมจะครอบคลุมมากกว่า

Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับแผนประกันการเดินทางฟรี: กรุณาทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
ตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไข ก่อนการใช้สิทธิทุกครั้งที่เว็ปไซต์ www.chubb.com/th-th/VISA

• เฉพาะผู้ถือบัตรวีซ่าที่มี อายุ 15-80 ปีและออกโดยสถาบันการเงิน ที่เป็นสมาชิกของ วีซ่า ในประเทศไทย เท่านั้น

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันการเดินทางให้กับผู้ที่มีสัญชาติไทย หรือ ชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยแบบถาวร หรือชาวต่างชาติที่มีหลักฐานเพื่อรับรองการมีถิ่นที่พักอาศัยในประเทศไทยเท่านั้น

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่เดินทางไป หรือ เดินทางผ่านประเทศที่ถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ รวมไปถึงบุคคลที่มีรายชื่อตามข้อมตินี้ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.chubb.com/chubb-sites/chubb/th-th/documents/partners/travel-exclusion-country.pdf, https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันการเดินทาง 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน โดยนับจากวันแรกที่เริ่มเดินทางโดยท่านต้องแจ้งหมายเลขบัตรวีซ่าที่ท่านต้องการใช้สิทธิ์พร้อมหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรายละเอียดการเดินทาง ในกรณีที่ท่านถือบัตรวีซ่ามากกว่า 1 ใบท่านสามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น

• เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับประกันการเดินทางในครั้งถัดไป ผู้ถือบัตรวีซ่าที่ขอรับสิทธิประโยชน์นี้จะต้องมียอดใช้จ่ายสะสมที่ต่างประเทศผ่านบัตรวีซ่าที่ใช้ในการแจ้งขอรับสิทธิประโยชน์ตามช่วงเวลาที่เดินทางโดยกำหนดจากวันที่ผู้ถือบัตรเดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย ในครั้งนี้ - สำหรับบัตรวีซ่า คลาสิค และบัตรวีซ่า โกลด์ อย่างน้อย 10,000 บาท - สำหรับบัตรวีซ่า แพลตินั่ม บัตรวีซ่า ซิกเนเจอร์ และบัตรวีซ่า อินฟินิท อย่างน้อย 20,000 บาท

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์นี้เฉพาะผู้ถือบัตรวีซ่า ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้จ่ายในต่างประเทศด้วยบัตรวีซ่าที่กำหนดไว้เท่านั้น สำหรับผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิประโยชน์นี้แล้ว แต่มิได้ใช้จ่ายด้วยบัตรวีซ่าที่ใช้ในการขอสิทธิประโยชน์นี้ในต่างประเทศตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ จะไม่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์นี้ได้อีกภายในระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์นี้

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หากชื่อบนบัตรวีซ่าไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

• เมื่อออกกรมธรรม์แล้วไม่สามารถยกเลิกกรมธรรม์ หรือ แก้ไขรายละเอียดบนกรมธรรม์ได้

• สิทธิประโยชน์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ชับบ์ โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด รับประกันโดยบริษัทชับบ์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: Inbox Facebook Chubb Thailand หรือ โทร. 0 2611 4242 หรือ 1758

วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30-20.00 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ 09.00 - 18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Terms and Conditions:

Terms and conditions Information contained in this offer is subject to change, please check before use at www.chubb.com/th-th/VISA

• Limit for Visa cardholders who are 15-80 years old and for eligible Visa cards that are issued in Thailand.

• The company reserves the right to issue a travel insurance policy to a Thai citizen, or a foreigner with a proof of permanent resident in Thailand, or with a proof of physical address in Thailand

• Chubb travel insurance will exclude the list of country destinations and individual travelers under the Trade Sanction list according to the United Nations Security Council. More details: https://www.chubb.com/chubb-sites/chubb/th-th/documents/partners/travel-exclusion-country.pdf, https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.pdf

• Visa Cardholder can request Chubb travel insurance one time per month and per ID card/passport. The limit will be counted by the start date of travel insurance policy initiated to cardholder.

• To be eligible for the next redemption, Visa Cardholders must have an accumulated spending overseas on the activated card during the travel period at least: Visa Classic, Gold 10,000 Baht and Visa Platinum, Signature, Infinite 20,000 Baht

• Chubb Brokerage and Marketing (Thailand) Company Limited and Visa Worldwide Pte. Limited ("The company") reserve the right to disqualify the travel insurance offer to cardholder who redeems but did not meet the card spending requirements.

• Card name and ID card/Passport (Name, Surname) must be the same person.

• After the travel insurance policy is issued, cardholder cannot adjust the travel date or cancel the policy.

• This promotion is created by Chubb Brokerage and Marketing (Thailand) Company Limited. Cardholder is encouraged to understand detailed coverage and conditions before applying for the travel insurance policy.

• The company reserves the right to amend these Terms & Conditions at any time without prior notice to cardholders.

• The company reserves the right to change, add, suspend, cancel, remove, or otherwise modify the terms and conditions at any time without prior notice. In case of disputes, the decision of the company shall be final.
Post a Comment

Previous Post Next Post