-->

Trending

Tokyo Disneyland & Tokyo DisneySea ปรับเพดานราคาขึ้นอีก 1,500 เยน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2023 เป็นต้นไป

 Tokyo Disneyland & Tokyo DisneySea ปรับเพดานราคาขึ้นอีก 1,500 เยน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2023 เป็นต้นไป


Tokyo Disneyland ประกาศปรับขึ้นเพดานราคาตั๋วทั้งแบบ Adult (อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป) และ Junior (อายุ 12 - 17 ปี)

บทความนี้ทาง ChaiMiles เขียนขึ้นจากรวบรวมข้อมูลตั๋ว Tokyo Disneyland และ Tokyo DisneySea เพื่อให้ข้อมูลการท่องเที่ยวสวนสนุกทั้ง 2 แห่ง โดยบทความนี้ ไม่ใช่บทความของเจ้าของผลิตภัณฑ์ และไม่ได้รับการว่าจ้างจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ | ChaiMiles อาจจะได้รับผลตอบแทนจากการคลิก link ในบทความ ขอบคุณที่สนับสนุน ChaiMilesTokyo Disneyland & DisneySea


Tokyo Disneyland Park & Tokyo DisneySea Park ประกาศปรับขึ้นเพดานราคาตั๋วแบบ 1-Day Pass อีก 1,500 เยน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2023 เป็นต้นไป


เปรียบเทียบราคาตั๋ว

ประเภทตั๋ว ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2023 ปัจจุบัน ถึง 30 กันยายน 2023
Adult
(ตั้งแแต่ 18 ปี)
Junior
(12-17 ปี)
Child
(4 - 11 ปี)
Adult
(ตั้งแต่ 18 ปี)
Junior
(12 - 17 ปี)
Child
(4 - 11 ปี)
1-Day Passport 7,900 - 10,900 6,600 - 9,000 4,700 - 5,600 7,900 - 9,400 6,600 - 7,800 4,700 - 5,600


1-Day Passports คืออะไร


ตั๋วประเภท 1-Day Passports คือตั๋วประเภทระบุวัน สำหรับเข้าใช่ที่ Tokyo Disneyland Park หรือ Tokyo DisneySea Park ตั้งแต่เวลาเปิดจนถึงเวลาปิด แบบเต็มๆ 1 วัน

โดยตั๋วประเภท 1-Day Passports จะแยกขายตามอายุ โดยมีทั้งหมด 3 ประเภทด้วยกันคือ
  • Adult - อายุตั้งแต่ 18 ปี เป็นต้นไป
  • Junior - อายุ 12 ถึง 17 ปี
  • Child - อายุ 4 ถึง 11 ปี
นอกจากนี้ ราคาตั๋วประเภท 1-Day Passports ในแต่ละวันก็ยังไม่เท่ากันอีกด้วย โดยส่วนใหญ่แล้ว วันธรรมดาจะราคาถูกกว่าวันเสาร์ - อาทิตย์ และถ้าเป็นวันหยุดยาวก็จะมีราคาแพงขึ้นไปอีก

นอกจากตั๋ว 1-Day Passports ที่เหมาะสำหรับใช้งานแบบเต็มวันแล้ว ทาง Tokyo Disney Resort ก็ยังมีขายตั๋วประเภทอื่นๆที่กำหนดเวลาเข้าใช้งานแบบไม่เต็มวันด้วย ซึ่งราคาก็จะถูกกว่า 1-Day Passports เหมาะสำหรับคนที่มีเวลาน้อย แต่อยากเข้าไปเดินเล่น หรือเล่นเฉพาะบางเครื่องเล่น พร้อมกับดู Dreamlights Parade และ พลุตอนปิดสวนสนุก

ประเภทตั๋ว Adult
(ตั้งแแต่ 18 ปี)
Junior
(12-17 ปี)
Child
(4 - 11 ปี)
Early Evening Passport
(เข้าได้ตั้งแต่ 15:00 เป็นต้นไป)
6,500 - 7,400 5,300 - 6,200 3,800 - 4,400
Weeknight Passport
(เข้าได้ตั้งแต่ 17:00 เป็นต้นไป)
*เฉพาะวันธรรมดาเท่านั้น
4,500 - 5,400 4,500 - 5,400 4,500 - 5,400


สรุปรายละเอียด

1 ในเหตุผลสำคัญที่ทาง Tokyo Disney Resort ประกาศออกมาก็คือ เรื่องของจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว เพื่อที่ทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดี รวมถึงเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาใช้บริการวันธรรมดามากขึ้น (ด้วยการขึ้นราคาวันเสาร์-อาทิตย์ และะวันหยุดหยาว)

สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยคงไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่ เพราะส่วนใหญ่น่าจะนิยมไปสวนสนุกวันธรรมดากันอยู่แล้ว ซึ่งการปรับราคารอบนี้ หลักๆจะเป็นการปรับราคาช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดยาวมากกว่า

คำถามที่พบบ่อย

ซื้อตั๋ว Tokyo Disneyland Park หรือ Tokyo DisneySea Park ได้ที่ไหน


Tokyo Disneyland Park และ Tokyo Disney Sea Park เปิด-ปิด กี่โมง


Tokyo Disneyland ขบวนพาเหรด จุดพลุ ตอนกี่โมง

Post a Comment

Previous Post Next Post