-->

Trending

บัตรเครดิต UOB Premier รับสิทธิ์เครื่องดื่มฟรีทุกเดือน เครดิตเงินคืน Supermarket 5% สิทธิ์ประโยชน์


บทความนี้ทาง ChaiMiles เขียนขึ้นโดยรวบรวมข้อมูลจากทาง UOB Premier เพื่อให้เห็นถึงสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต รวมถึงการเปรียบเทียบกับบัตรเครดิตของธนาคารอื่นๆที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน โดยบทความนี้ไม่ใช่บทความของเจ้าของผลิตภัณฑ์ และไม่ได้รับการว่าจ้างจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ | ChaiMiles อาจจะได้รับผลตอบแทนจากการคลิก link ในบทความ ขอบคุณที่สนับสนุน ChaiMilesบัตรเครดิต UOB Premier Highlight Benefits
บัตรเครดิต UOB Premier
รายได้ 30,000 บาท / เดือน

บัตรเครดิต lifestyle คนเมือง เหมาะสำหรับซื้อของในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตและท่องเที่ยว มีสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจ ดังนี้
 • รับ 1 คะแนน ทุกการใช้จ่าย 25 บาท
 • รับ 4 คะแนน สำหรับใช้จ่ายในห้างสรรพสินค้า และ Duty Free
 • เครดิตเงินคืน 5% เมื่อซื้อในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ
 • รับเครื่องดื่มฟรีเดือนละ 1 แก้ว (จำนวนจำกัด)
 • Miracle Lounge สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ครั้ง ต่อปี
 • ฟรี Priority Pass เมื่อใช้จ่ายครบ 1 ล้านบาท ต่อปี
 • บริการที่จอดรถพิเศษ ณ 5 ห้างสรรพสินค้า
บัตรเครดิต UOB Premier ถือเป็นบัตรเครดิตที่ให้สิทธิประโยชน์มากที่สุดสำหรับ Lifestyle คนเมือง เมื่อเทียบกับฐานรายได้ 30,000 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Welcome Offer Annual Fee
สมัครบัตรเครดิต UOB Premier
5,000 บาท
ยกเว้นเมื่อใช้จ่ายครบ 300,000 บาท
*โปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา


บัตรเครดิต UOB Premier เป็นบัตรเครดิตที่ทาง UOB เปิดตัวมาเพื่อรองรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต Citi Premier เดิม ทำให้สิทธิประโยชน์หลายๆอย่างจะเหมือนกับบัตรเครดิต Citi Premier แต่เนื่องจากจำนวนคนถือบัตรเครดิต UOB Premier ยังไม่มาก จะทำให้การใช้สิทธิืต่างๆนั้นสะดวกกว่า Citi Premier ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะสิทธิ์ในการรับเครื่องดื่มฟรี 1 สิทธิ์ / เดือน


 โบนัส สมัครบัตรใหม่ UOB Premier

คุณสมบัติผู้สมัครบัตรเครดิต UOB Premier

 • บัตรหลัก อายุ 20 - 60 ปี
 • บัตรเสิรม อายุ 15 - 80 ปี
 • คนไทย รายได้ประจำตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป
 • ต่างชาติ รายได้ประจำตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป
 • อายุงานขั้นต่ำ 4 เดือน
 • เจ้าของกิจการ ขั้นต่ำ 3 ปี

ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต UOB Premier

 • ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก : ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรหลักในปีถัดไป : 5,000 บาท
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร : 300,000 บาทขึ้นไปต่อปี
UOB Premier เป็นอีกบัตรที่มีค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูง แต่สามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ เมื่อมียอดใช้จ่ายต่อปีครบ 300,000 บาท 

Welcome Offer โปรโมชั่นสมัครบัตรใหม่Welcome Offer คือโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้สมัครบัตรใหม่ โดยปัจจุบันจะต้องไม่มีบัตรเครดิต UOB หรือหากเคยถือบัตรเครดิต UOB มาก่อน จะต้องยกเลิกบัตรเครดิตใบเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน จึงจะได้รับสิทธิ์ในส่วนของ Welcome Offer

รายการ รายละเอียด
ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ตั้งแต่ 12,000 บาท
ระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ
ของกำนัล 7,500 คะแนน
เงื่อนไขอื่นๆ สามารถใช้ 2,00 คะแนน แลกรับกระเป๋าเดินทาง Superior Silver Trolley 26 นิ้ว 1 ใบ มูลค่า 9,590 บาท

เงื่อนไขโปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิต

 • โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี พรีเมียร์ บัตรหลัก ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67 และให้อีเมลในใบสมัคร โดยใบสมัครได้รับอนุมัติจากธนาคารภายในวันที่ 16 ก.ค. 67
 • รับคะแนนสะสม UOB Rewards Points พิเศษ 7,500 คะแนน/ผู้ถือบัตรหลัก เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พรีเมียร์ ตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วัน หลังจากบัตรเครดิต ได้รับการอนุมัติ
 • สำหรับผู้สมัครบัตรพรีเมียร์ สามารถนำคะแนนสะสม UOB Rewards Points พิเศษที่ได้รับนี้ 2,000 คะแนน มาแลกรับกระเป๋าเดินทาง Superior Silver Trolley Bag 4 ล้อ ขนาด 26 นิ้ว 1 ใบ มูลค่า 9,590 บาท ภายใน 60 วันนับจากวันที่ท่านได้รับ SMS ยืนยันการมอบคะแนนสะสม UOB Rewards Points จากธนาคาร
 • ธนาคารจะมอบคะแนนสะสม UOB Rewards Points พิเศษ ให้ผู้ถือบัตรเครดิต (บัตรหลัก) ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นเดือนที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ครบตามเงื่อนไขข้างต้น โดยธนาคารจะแจ้งผลการได้รับคะแนนสะสม UOB Rewards Points ทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้ถือบัตรได้ระบุไว้ในใบสมัครฯ
 • จำกัดการแลกรับกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ/ผู้ถือบัตรหลัก 1 ท่าน/ตลอดรายการ (เฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์/พรีเมียร์)
 • ธนาคารจะจัดส่งกระเป๋าเดินทาง ตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีภายใน 60 วัน นับจากวันที่ท่านดำเนินการแลกคะแนนสะสม/ลงทะเบียนยืนยันการรับกระเป๋าเดินทาง กรณีไม่ได้รับกระเป๋าเดินทางภายในระยะเวลาดังกล่าว โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดส่งกระเป๋าเดินทาง กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทาง กรุณาติดต่อบริษัท บลูไล้ท์ อุตสาหกรรม จำกัด 76 หมู่ 1 ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทร. 0 2581 8535-9 ต่อ 120, 08 8022 0023, e-mail luggagecare.caggioni@gmail.com

สิทธิประโยชน์หลัก


 • ทุกการใช้จ่าย 25 บาท รับ 2 คะแนนสะสม
 • ทุกการใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้า และ ร้าน Duty Free 25 บาท รับ 4 คะแนนสะสม
 • รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อใช้จ่ายที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต Central Food Hall, Tops Supermarket, Gourmet Market, Home Fresh Mart, Villa Market และ Foodland Supermarket
 • แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อมียอดใช้จ่ายและใช้คะแนนทุก 1,000 คะแนน ที่ห้างสรรพสินค้าในเครือ เดอะ มอลล์ เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และ เซ็นทรัลทุกสาขา
 • 0% 3 เดือน สำหรับยอดใช้จ่ายในหมวด Fashion 10,000 – 200,000 บาท/เซลส์สลิป
 • รับเครื่องดื่มฟรี ที่ร้าน PAUL/ DEAN & DELUCA / TWG / CPS Coffee / Pacamara Coffee/ Café Kitsune and % Arabica (หน้าบัตร UOB จำกัด 6,000 สิทธิ์ / เดือน | หน้าบัตร Citi จำกัด 8,000 สิทธิ์ / เดือน)
 • บริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ครั้ง/ปี

ที่จอดรถพิเศษภายในห้าง

สำหรับคนที่ถือบัตรเครดิต UOB Premier เวลาไปเดินห้างสรรพสินค้าทั้ง 5 แห่ง จะมีบริการที่จอดรถพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต UOB Premier โดยสามารถแสดงบัตรเครดิต UOB Premier และใช้บริการที่จอดรถพิเศษได้ทันที

ศูนย์การค้า ที่จอดรถ UOB Premier อยู่ตรงไหน
The Mall งามวงศ์วาน  ชั้น 3 อาคาร A จำนวน 12 ช่องจอด A1-A2-B1-B2-C1-C2
The Mall บางแค  ชั้น 2A อาคาร A จำนวน 12 ช่องจอด 41B-41C-41D–41E
CentralWorld  ชั้น B1 บริเวณ R2ุ6 - R28 จำนวน 6 ช่องจอด
Central พระราม 9  ชั้น 3 จำนวน 6 ช่องจอด ช่อง M-N
Siam Center  ชั้น MA จำนวน 6 ช่องจอด C13-C15


สิทธิ์ในการเข้า Miracle Lounge

Miracle Lounge บัตรเครดิต Citi Premier

Miracle Lounge เป็นเครือข่าย Airport Lounge ในประเทศไทย มีให้บริการทั้งการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ


สำหรับสมาชิกที่ถือบัตรเครดิต UOB Premier สามารถใช้สิทธิ์เข้า Miracle Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิได้ 2 ครั้ง / ปีปฏิทิน

เงื่อนไขการใช้บริการ Miracle Lounge

 • เดินทางกับสายการบินใดก็ได้
 • เส้นทางบินต่างประเทศ ใช้สิทธิ์ได้ถึง 31 ธันวาคม 2024
 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้คนอื่นได้
 • ไม่สามารถใช้สิทธิ์ให้ผู้ติดตามได้

Priority Pass

บัตร Priority Pass

ในส่วนของบัตร Priority Pass สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิต UOB Premier จะได้รับบัตร Priority Pass แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 1 ล้านบาทภายใน 12 เดือน นับตามปีปฏิทิน

Priority Pass เป็นเครือข่าย Airport Lounge ที่มีมากกว่า 1,300 แห่ง ทั่วโลก คนที่มีบัตร Priority Pass แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง สามารถใช้บัตร Priority Pass ในการเข้า Airport Lounge ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Priority Pass ได้ที่นี่

หมายเหตุ
 • จำกัดยอดใช้จ่ายในหมวด Supermarket 200,000 บาท / รอบปีปฏิทิน
 • ยอดใช้จ่าย ไม่รวม การเบิกเงินสดล่วงหน้า กองทุนรวม ประกันชีวิต ค่าธรรมเนียมที่ดิน ค่าไฟฟ้า น้ำประปา ค่าน้ำมัน ยอดใช้จ่ายที่ห้างแม็คโคร ฯลฯ ดูเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณยอดใช้จ่ายได้ที่นี่
 • เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น โดยจะได้รับ Priority Pass ภายใน 28 ก.พ. ของปีถัดไป
 • Priority Pass มีอายุ 1 ปี (ไม่รวมผู้ติดตาม)

UOB Premier เหมาะสำหรับใครบัตรเครดิต Premier เหมาะสำหรับสายเปย์ ชอบใช้ชีวิตในเมือง ใช้จ่ายในห้างสรรพสินค้าเป็นหลัก รวมถึงควรจะเป็นผู้มีรายได้เกิน 30,000 บาท/เดือน (จริงๆควรจะเกิน 50,000 บาทต่อเดือน เนื่องจากยอดใช้จ่ายเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีสูงถึง 300,000 บาท (เฉลี่ย 25,000 บาทต่อเดือน)) แม้ว่าเงื่อนไขบัตรเครดิต UOB Premier จะสูงกว่าบัตรเครดิตใบอื่นๆ แต่ก็แลกกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตที่ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นกว่าบัตรเครดิตอื่นๆในระดับเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการรับเครื่องดื่มฟรีทุกเดือน เครดิตเงินคืน 5% ตาม Supermarket และการแลกคะแนนเท่ายอดซื้อในห้างสรรพสินค้า เพื่อใช้เป็นส่วนลด 15%


สมัครบัตรเครดิต UOB Premier


รีวิวบัตรเครดิตอื่นๆที่น่าสนใจ

UOB Zenith สิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจ

UOB Zenith Credit Card

รายได้ 50,000 บาท / เดือน
UOB Zenith ที่สุดของบัตรเครดิตสำหรับคนเที่ยวเยอะ

สิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจ
 • 25 บาท = 2 คะแนน เมื่อใช้จ่ายปรกติ 
 • 25 บาท = 3 คะแนน เมื่อใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศ
 • ฟรี! Priority Pass แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ฟรี! รถรับ/ส่ง สนามบินใน Asia Pacific 2 ครั้ง / ปีปฏิทิน
 • สิทธิ์ในการจองโรงแรม 4 คืน จ่าย 3 คืน
 • คะนนโบนัสประจำปีสูงสุด 5%

บัตรเครดิต UOB Zenith เหมาะสำหรับคนเที่ยวเก่ง ชอบสะสมไมล์แลกหลายสายการบิน (ไม่จำกัดแค่ Royal Orchid Plus หรือ Krislfyer)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Welcome Offer Annual Fee
สมัคร UOB Zenith
7,900 บาท
*โปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา

UOB Privimiles Highlight Benefits
บัตรเครดิต UOB Privimiles
รายได้ 50,000 บาท / เดือน
บัตรเครดิตสะสมไมล์ที่สามารถโอนคะแนนไปเป็นไมล์ได้ถึง 4 สายการบิน         
 • สามารถสะสมไมล์ได้ไวขึ้นที่ 18 บาท = 1 ไมล์
 • เครดิตเงินคืน 10% ที่ปั้มน้ำมัน Caltex (เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 30,000 บาทต่อเดือน
 • สิทธิในการเข้า Royal Silk Lounge ณ สนามบินสุวรรณภูมิสูงสุด 2 ครั้งต่อปี
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Welcome Offer Annual Fee
สมัครบัตรเครดิต UOB Privimiles
4,000 บาท
ยกเว้นเมื่อใช้จ่ายครบ 300,000 บาท
*โปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา

Post a Comment