-->

Trending

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 กำลังจะกลับมา ตุลาคมนี้

 


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดลงทะเบียน 2 โครงการท่องเที่ยว ในเดือนกันยายนนี้ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี

- เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3

- ทัวร์เที่ยวไทย 

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3

ปัจจุบัน โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ยังเหลือสิทธิอยู่อีก 2 ล้านสิทธ

รัฐช่วยจ่ายค่าโรงแรมร้อยละ 40 ให้คูปองค่าอาหาร 600 บาทต่อวัน และ รัฐช่วยออกค่าเครื่องบินร้อยละ 40

อ่านรายละเอียดโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

อ่านวิธีลงทะเบียนใช้สิทธิเราเที่ยวด้วยกัน

ทัวร์เที่ยวไทย

สำหรับโครงการ "ทัวร์เที่ยวไทย" ยังมี 1 ล้านสิทธิ์ โดยรัฐจะช่วยจ่ายสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อหัว ผ่านบริษัททัวร์ 


ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะส่งหนังสือไปถึงสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ว่าจะขอเริ่มดำเนินโครงการทั้งสองในเดือน ต.ค.นี้ เพื่อกลับมากระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ


Post a Comment

Previous Post Next Post