-->

Trending

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 เพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ เริ่มจอง 1ก.ค.65

 วันนี้ที่ประชุม ครม. ได้มีมติเห็นชอบ ขยายโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 โดยให้เพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ  และสามารถใช้สิทธิเข้าพักได้ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2565

Timeline เราเที่ยวด้่วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย 1.5 ล้านสิทธิ์

  • เริ่มเปิดระบบให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่ 27 มิถุนายน2565
  • จองที่พักได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2565
  • เริ่มเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 (เปิดให้ลงทะเบียนค่าตั๋วเครื่องบิน โดยเป็นตั๋วที่จองและออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 กรกฏาคม 2565
  • เปิดให้จองโรงแรมวันสุดท้ายในวันที่ 23 ตุลาคม 2565
  • เดินทางวันสุดท้ายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565
  • เปิดให้ลงทะเบียนตั๋วเครื่องบินเป็นวันสุดท้าย วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 

สำหรับคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถดูวิธีลงทะเบียน "เราเที่ยวด้วยกัน" ได้ที่นี่

วิธีลงทะเบียน วิธีใช้สิทธิ เราเที่ยวด้วยกัน (chaimiles.com)


Post a Comment

Previous Post Next Post