-->

Trending

UOB Flash Sale รับบัตร Starbuck สูงสุด 2,500 บาท เฉพาะวันที่ 1-8 มีนาคม 2023 เท่านั้น

รับบัตร Starbucks สูงสุด 2,500 สมัครบัตรเครดิต UOB และ UOB Cash Plus ภายใน 1-8 มีนาคม 2023 และใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

บทความนี้ ทาง ChaiMiles เป็นผู้รวบรวมและเรียบเรียง ข้อมูลจากทาง UOB เพื่อสรุปรายละเอียดโปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิต UOB โดยบทความนี้ ไม่ใช่บทความของเจ้าของผลิตภัณฑ์ | ChaiMiles อาจจะได้รับผลตอบแทนจากการคลิก Link ในบทความ ขอบคุณที่สนับสนุน ChaiMiles


Flash Sale บัตรเครดิต UOBเฉพาะวันที่ 1-8 มีนาคม 2023 เท่านั้น

สมัครบัตรเครดิต UOB และ UOB Cash Plus ผ่าน link นี้ รับบัตร Starbucks มูลค่าสูงสุด 2,500 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น


เงื่อนไขการใช้จ่าย

 • ต่อที่ 1 รับบัตร Starbuck 1,500 บาท เมื่อใช้จ่ายครบ 5,000 บาท ภายใน 30 วันหลังจากบัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ
 • ต่อที่ 2 รับบัตร Starbuck 1,000 บาท เมื่อได้รับอนุมัติบัตร UOB Cash Plus โดยแจ้งความประสงค์โอนเงินสดเข้าบัญชีออมทรัพย์ 50% ขึ้นไปของวงเงิน UOB Cash Plus


สรุปรายละเอียด

โปรโมชั่น Flash Sale รอบนี้ของ UOB น่าสนใจ เพราะว่าไม่ได้จำกัดจำนวนสิทธิ์ เพียงแค่สมัครและใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น โดยมูลค่า Welcome Offer 2,500 บาทนั้นถือว่าน่าสนใจ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการ Voucher มากกว่าคะแนนเข้าบัตรเครดิต (โดยปรกติแล้ว UOB Premier มักจะให้คะแนนเข้าบัตรที่ 20,000 คะแนน)


Terms and Conditions


 • โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี พรีเมียร์/พรีเฟอร์/โยโล่ แพลทินัม พร้อมบัตรยูโอบีแคชพลัสผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 - 8 มี.ค. 66 และให้ Email Address ในใบสมัคร โดยใบสมัครต้องได้รับการอนุมัติจากธนาคารภายในวันที่ 31 มี.ค. 66
 • จำกัดสิทธิเฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิตที่ให้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้ธนาคารติดต่อกลับผ่านแบบฟอร์มออนไลน์นี้เท่านั้น
 • สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติ บัตรเครดิตยูโอบีพรีเมียร์/พรีเฟอร์/โยโล่ แพลทินัม จะได้รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 1,500 บาท โดยลูกค้าต้องมียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบีพรีเมียร์/พรีเฟอร์/โยโล่ แพลทินัม ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารอนุมัติบัตรเครดิต
 • สำหรับลูกค้าที่บัตรยูโอบี แคชพลัสได้รับการอนุมัติ จะได้รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 1,000 บาท โดยลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ ณ วันที่สมัคร ให้โอนเงินสดเข้าบัญชีออมทรัพย์ 50% ขึ้นไปของวงเงินยูโอบี แคชพลัส ที่ได้รับการอนุมัติ
 • จำกัดการรับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ สูงสุด 2,500 บาท/ผู้ถือบัตรหลัก 1 ท่าน/ตลอดรายการ
 • ธนาคารจะส่งมอบของกำนัลให้แก่ผู้ถือบัตรเครดิต (บัตรหลัก) / บัตรยูโอบี แคชพลัส ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 66
 • ผู้ที่ได้รับของกำนัลจากโปรโมชั่นนี้จะไม่มีสิทธิ์ได้รับโปรโมชั่นสำหรับการสมัครบัตรเครดิตยูโอบี/ บัตรยูโอบีแคชพลัส ผ่านช่องทางออนไลน์อื่น
 • กรณีไม่ได้รับของกำนัล ภายในระยะเวลาดังกล่าว โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555
 • ของกำนัล ไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบี พรีเมียร์/พรีเฟอร์/โยโล่ แพลทินัม พร้อมบัตรยูโอบี แคชพลัส โดยลูกค้าจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต และวงเงินยูโอบี แคชพลัส และไม่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่ธนาคารมอบของกำนัล
 • ผู้สมัครบัตรต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภท และ/หรือบัตรยูโอบี แคชพลัส หรือเคยถือบัตรเครดิตยูโอบี และ/หรือ บัตรยูโอบี แคชพลัส แต่ยกเลิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ยกเลิกบัตรจนถึงวันที่สมัครบัตรเครดิตใหม่
 • สำหรับเกณฑ์การคำนวณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตจะรวมทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ โดยไม่รวม ยอดใช้จ่ายแบบแบ่งชำระทุกประเภท (ระบบแบ่งจ่ายรายเดือน UOB iPlan, ยอดใช้จ่ายสินค้าที่ทำรายการแบ่งชำระในภายหลังหรือผ่านศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบีโทร 02-285-1555 (IPP Conversion)), การซื้อกองทุนต่างๆ, รายการเบิกเงินสดล่วงหน้า, รายการ UOB PayAnything, โปรแกรมเงินสดทันใจ Fund Transfer, รายการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ, รายการยกเลิกสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ รายการคืนเงินที่เกิดจากการขอคืนภาษีในทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการใช้จ่ายเพื่อการค้าหรือในเชิงธุรกิจ
 • ยอดใช้จ่ายบัตรเสริมจะถูกคำนวณรวมเข้ากับยอดใช้จ่ายบัตรหลัก
 • การพิจารณาและตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้เดียวและถือเป็นที่สิ้นสุด
 • พนักงานธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้
 • การพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต/สินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร


Post a Comment

Previous Post Next Post