-->

Trending

บัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa กิน McDonald's ฟรีที่สนามบินดอนเมือง | สนามบินสุวรรณภูมิ (1 เมษายน - 30 กันยายน 2567)

บัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa กิน McDonald's ฟรีที่สนามบินดอนเมือง | สนามบินสุวรรณภูมิ

บัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa กินฟรีที่สนามบิน

บทความนี้ทาง ChaiMiles เขียนขึ้นโดยรวบรวมข้อมูลจากบัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa เพื่อให้เห็นถึงสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต โดยบทความนี้ ไม่ใช่บทความของเจ้าของผลิตภัณฑ์ และไม่ได้รับการสนับสนุนใดๆจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ | ChaiMiles อาจจะได้รับผลตอบแทนจากการคลิก link ในบทความ ขอบคุณที่สนับสนุน ChaiMiles


BBL M Luxe สิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจ

Bangkok Bank M Luxe


รายได้ 300,000 บาท / เดือน
บัตรเครดิตร่วมระหว่างธนาคารกรุงเทพ และเดอะมอลล์กรุ๊ป ที่ให้สิทธิประโยชน์สูง เมื่อใช้จ่ายในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป

สิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจ
 • รับ 1 คะแนน ทุกๆยอดใช้จ่าย 25 บาท
 • รับคะแนนสูงสุด 4 เท่า เมื่อใช้จ่ายในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป
 • ส่วนลดสูงสุด 10% เมื่อซื้อสินค้าในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป
 • แลกไมล์ได้ 3 สายการบิน
    

 • ฟรี! สิทธิ์เข้าMiracle lounge 2 ครั้ง/ปี
 • ฟรี! รถรับ/ส่ง สนามบิน 2 ครั้ง/ปี

บัตรเครดิตที่คนรักเดอะมอลล์ต้องมี
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Welcome Offer Annual Fee
สมัครบัตรเครดิต BBL M Luxe
4,000 บาท
(ยกเว้นเมื่อใช้จ่ายครบ 400,000 บาท)
*โปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา


บัตรเครดิต BBL M Visa กินฟรีที่สนามบิน

บัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa กิน McDonald's ฟรีที่สนามบินดอนเมือง | สนามบินสุวรรณภูมิ

บัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa ทุกประเภท สามารถใช้สิทธิ์รับชุดสุดคุ้มจาก McDonald's ได้ฟรี ที่สนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ


ประเภทบัตร รับสิทธิ์ จำนวนสิทธิ์ต่อเดือน
Bangkok Bank M Live แมคฟิช / ซามูไรเบอร์เกอร์หมู่ / แมคไก่ + น้ำ 1 ขวด 2,000
Bangkok Bank M Luxe แมคฟิช / ซามูไรเบอร์เกอร์หมู่ / แมคไก่ + พาย + น้ำ 1 ขวด 200
Bangkok Bank M Legend

รายละเอียดโปรโมชั่น

 • ใช้สิทธิ์ได้ระหว่าง 1 เมษายน - 30 กันยายน 2567
 • จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อเดือน ต่อบัตรเครดิต
 • เฉพาะเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศ
 • ใช้สิทธิ์ได้ที่สนามบินดอนเมือง | สนามบินสุวรรณภูมิ
 • แสดงบัตรเครดิตที่ร้าน McDonald's สาขาที่ร่วมรายการเพื่อรับสิทธิ์

สนามบิน สาขา
สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 Domestic Airside
สนามบินสุวรรณภูมิ Concourse D
สนามบินสุวรรณภูมิ Concourse F
สนามบินสุวรรณภูมิ Airside SAT-1


สรุปรายละเอียด

โปรโมชั่นนี้ของบัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa เป็นสิทธิ์ที่ให้ฟรีเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ โดยสามรถยื่นบัตรเครดิตให้กับทางพนักงานที่ร้านได้เลย (เหมือนสิทธิ์กินฟรีที่สนามบินของบัตรเครดิต UOB)

ความแปลกของโปรโมชั่นนี้คือ จำนวนสิทธิ์ของบัตรเครดิต Bangkok Bank M Luxe และ Bangkok Bank M Legend รวมกัน โดยให้เพียง 200 สิทธิ์ ต่อเดือน (ทั้งๆที่เป็นบัตรเครดิตที่ระดับสูงกว่า) แต่กลับให้สิทธิ์บัตรดิครต Bangkok Bank M Live ถึง 2,000 สิทธิ์ ต่อเดือน


Terms and Conditions

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Bangkok Bank M VISA ทุกประเภท เมื่อแสดงบัตรเพื่อรับสิทธิ์ที่ร้านแมคโดนัลด์ ภายในอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ ดอนเมือง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – 30 กันยายน 2567
 • จำกัดการรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ หมายเลขบัตรเครดิต/ เดือน
 • จำกัดสิทธิ์ของบัตรเครดิต Bangkok Bank M LIVE VISA 2,000 สิทธิ์ / เดือน รวมทุกสาขาที่ร่วมรายการ จำกัดรวม 12,000 สิทธิ์ / ตลอดรายการ
 • จำกัดสิทธิ์ของบัตรเครดิต Bangkok Bank M LUXE VISA หรือ Bangkok Bank M LEGEND VISA  200 สิทธิ์ / เดือน รวมทุกสาขาที่ร่วมรายการ จำกัดรวม 1,200 สิทธิ์ / ตลอดรายการ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่นำบัตรมารับสิทธิ์ที่ร้านแมคโดนัลด์ ภายในอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ดังนี้ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขาออกระหว่างประเทศ Concourse D, F, SAT-1 และท่าอากาศยานดอนเมือง
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ไม่รับคืนสินค้าหรือสิทธิ์ ที่ทำการแลกรับสิทธิ์ไปแล้วในทุกกรณี
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่ร่วมรายการตู้การขายอัตโนมัติ (SOK)
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • กรณีตรวจสอบข้อมูลแจ้งการรับสิทธิ์แล้ว ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยืนยันตามข้อมูลในระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี
 • ขอสงวนสิทธิ์การรับสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะผู้ถือบัตรที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรธนาคารกรุงเทพที่ไม่มีรายการผิดนัดชำระ, ไม่ผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) โดยยึดข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์จะระงับและ/หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใด ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 • ใช้เท่าที่จำเป็น และชำระคืนได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และ/หรือร้านค้ากำหนด ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สินค้า/บริการ หรือสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa โทร. 0 2638 4100

Post a Comment

Previous Post Next Post